KWS АКУСТИКА

Живот без стрес

FAO 390, INITIO третиране

  • Нов хибрид от програмата СlimaControl3 с отлична толерантност към стресови и сухи условия
  • Хибрид за минимизиране на риска и максимизиране на добивния потенциал от декар
  • В 80% при сухи условия и 50% при оптимални условия на отглеждане превишават по добив стандартите, с които се сравняват в група 380

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 117-122 дни
  • Височина на залагане на кочана 83-104 см
  • Височина на растението 262-280 см
  • Балансирани 16-18 редови кочани с 37 - 41 брой зърна в реда

Предимства

  • Тъмно зелени листа, които трудно се усукват при суша
  • По-добре усвоява водата и хранителните вещества от почвата при стресови и неблагоприятни климатични условия
  • По-висок добив

KWS-BELAVISTA-graphic.png

Година FAO 310-330*кг/дка KWS БЕЛАВИСТА кг/дка
2017 787 + 48
2018 870 + 40
2019 970 + 45

* Среден добив за кг/дка за група по ФАО представлява осреднен резултат от други KWS хибриди и референтни хибриди на други производители, получени на опитни полета.

KWS БЕЛАВИСТА информационен лист
Намерете своите консултанти