KWS КАМИЛО

Осигурете си ранно спокойствие!

FAO 260, INITIO третиране

  • Ранен хибрид с червено зърно
  • Разтеглив период на сеитба със стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия
  • Подходящ за отглеждане в цялата страна, както за основна, така и втора култура

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 95 - 105 дни
  • Височина на залагане на кочана 85 - 95 см
  • Нисък хибрид 220 - 240 см
  • Балансирани 14 - 16 редови кочани с 36 - 40 брой зърна в ред

Предимства

  • Добивният потенциал не отстъпва на хибридите от ранно ФАО 300
  • Издържа на високи температури

KWS Камило информационен лист

KWS Камило

Намерете консултант сега