KWS МАГНИФИКО

Новото поколение хибриди

FAO 410, INITIO третиране

  • Нова селекция за зърно от програмата Plus4grain
  • Хибридът много добре реагира като добив при интензивна технология на отглеждане
  • Отлично влагоотдаване и висока маса на 1000 семена

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 118-125 дни
  • Височина на залагане на кочана 81-99 см
  • Височина на растението 260-278 см
  • До върха озърнени 16-18-20 редови кочани. Зърно тип „dent” с високо хектолитрово тегло

Предимства

  • Средно висок с изравнени растения със силна пластичност при различни почвени типове
  • Мощно развита коренова система, спомагаща за нормално развитие на растенията – по-добро хранене и по-малко зависимости от капризите на времето
  • Много добра толерантност на северен листен пригор

KWS МАГНИФИКО информационен лист

KWS Магнифико

Намерете консултант сега