KWS 3381

С безкомпромисно поведение на полето

FAO 440, третиран с REDIGO M

  • Бързо и едновременно начално развитие
  • Силното развитие на корените, подкрепен с последващ лек Stay green ефект му придават гъвкавост на тежки и леки почви
  • Кочанът е голям, с цилиндрична форма и е напълно озърнен

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 121 - 128 дни
  • Брой дни от поникване до изметляване 60 - 65 дни
  • Впечатляващ хибрид във всички региони на България с висока стабилност и доходност

KWS 3381 информационен лист
Намерете консултант сега