КWS 4484

Адаптивен и стабилен

FAO 390, третиран с REDIGO M

  • Хибридът е винаги с добро опрашване
  • В сравнение с групата кочанът е по-дълъг с повече от 40 семена на ред и при добри условия и състояние може да образува до 50 зърна на ред
  • Дългата дръжка позволява бърза физиологична зрялост и кочани, ориентирани с главата надолу, за да не задържат вода от валежите

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 114 - 127 дни
  • Височина на залагане на кочана 91 - 100 см
  • Височина на растението 210 - 266 см
  • Дълги 16 - 18 редови кочани с над 41 зърна в реда

КWS 4484 информационен лист
Намерете консултант сега