KWS БЕЛАВИСТА

Пробив в устойчивостта на стрес

FAO 320, INITIO третиране

  • Хибридът получава ClimaControl3 квалификация, ако има отлични резултати при воден и температурен стрес и резултатите от тестовете са над средните за най-добрите хибриди от същата група по FAO
  • Подходящ за ранна сеитба
  • Толерантен към Хелминтоспориум

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 104 - 112 дни
  • Височина на залагане на кочана 73 - 94 см
  • Височина на растението 232 - 270 см
  • Балансиран 16 редови кочан с 36 - 39 брой зърна в реда

Предимства

  • По-ранният цъфтеж в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване

KWS-BELAVISTA-graphic.png

Година FAO 310-330*кг/дка KWS БЕЛАВИСТА кг/дка
2017 787 + 48
2018 870 + 40
2019 970 + 45

* Среден добив за кг/дка за група по ФАО представлява осреднен резултат от други KWS хибриди и референтни хибриди на други производители, получени на опитни полета.

KWS БЕЛАВИСТА информационен лист
Намерете своите консултанти