KWS ДУРАНГО

Непоколебима стабилност за по-добра реколта

FAO 440, INITIO третиране

  • Силно адаптивен в стресови условия в етап наливане на зърното
  • Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане
  • Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 112 - 120 дни
  • Височина на залагане на кочана 81 - 104 см
  • Височина на растението 280 - 282 см
  • Дебели 18 - 20 многоредови кочани с повече от 43 зърна в реда

Предимства

  • Използвайки хибридите от новото поколение ClimaControl3, постигате максимално ниво на производителност.Това са хибриди с по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите

KWS ДУРАНГО информационен лист
Намерете консултант сега