KWS КАШМИР

Повелителят на сушата

FAO 360, INITIO третиране

  • При добри почвени условия, климат и интензивни технологии впечатлява с рекордни нива на производство
  • Големият брой редове и зърна в ред му дават възможност да достигне максимално ниво на добив
  • При недостиг на вода поради дълбоката си коренова система хибридът остава зелен и е в състояние да поддържа висок производствен потенциал

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 107 - 120 дни
  • Височина на залагане на кочана 60 - 113 см
  • Височина на растението 234 - 264 см
  • Дебели кочани с 16 - 18 реда и над 40 зърна в реда

KWS-KASHMIR-graphic.png

Година FAO 360-390*кг/дка KWS КАШМИР кг/дка
2017 766 + 48
2018 1035 + 76
2019 1130 + 108

* Среден добив за кг/дка за група по ФАО представлява осреднен резултат от други KWS хибриди и референтни хибриди на други производители, получени на опитни полета

KWS КАШМИР информационен лист
Намерете своите консултанти