KWS СМАРАГД

Уникални добиви за ранна жътва

FAO 330, INITIO третиране

  • Силно адаптивен в стресови условия в етап наливане на зърното
  • Ранен хибрид за производство на зърно в средата на група ФAO 300
  • Много добра сухоустойчивост

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 101 - 120 дни
  • Височина на залагане на кочана 69 - 109 см
  • Височина на растението 232 - 270 см
  • Балансиран 14 - 16 редови кочан с 36 - 43 брой зърна в реда

Предимства

  • Подходящ за ранна сеитба
  • Силно развита коренова система
  • Стабилен добив при различни климатични условия

KWS-SMARAGD-graphic.png

Година FAO 310-330*кг/дка KWS СМАРАГД кг/дка
2017 787 + 55
2018 870 + 65
2019 970 + 75

* Среден добив за кг/дка за група по ФАО представлява осреднен резултат от други KWS хибриди и референтни хибриди на други производители, получени на опитни полета.

KWS СМАРАГД информационен лист
Намерете своите консултанти