Рапица 360° - KWS рапични хибриди за един перфектен производствен цикъл

Перфектен производствен цикъл

KWS предлага на земеделските производители рапични хибриди, които са тествани в широка мрежа от опитни полета в цяла Европа, адаптирани към различните производствени условия. Това са хибриди, които се отличат с:


1. KWS семена - първата стъпка към изключителна култура

2. Много добро ранно развитие - по-добра подготовка за следващите предизвикателства (атака на вредители, зимоустойчивост)

3. Компенсаторна способност, много разклонения с голям брой шушулки (за да се избегне късно замръзване в периода на цъфтеж, фермерите търсят хибриди с добра биомаса и подобрена фотосинтеза за по-добър добив)

4. Висок добивен потенциал, задвижван от най-добрите по рода си гени за устойчивост на разпукване.

Все пак условията за отглеждане у нас са много различни и могат да варират в зависимост от региона, от поле до поле. Ето защо е необходимо да се знаят други специфични характеристики, които KWS рапичните хибриди притежават и на тази основа да изберете подходящия хибрид, който ще даде най-добри резултати в дадените условия.

Познаването на основните характеристики на хибридите, които планирате да засеете, е ключът, който отваря вратата към успешен добив. Изберете правилния ключ, който ще отвори вратата към вашата печалба.

От процеса на подбор до производството на хибридни семена, от съветите на екипа от експерти до прибирането на реколтата, KWS е завършила целия процес - 360.

В допълнение към избора на правилния хибрид за вашето поле, поради различия в условията на отглеждане, трябва да вземете предвид технологията на отглеждане, т.е. 9 други важни стъпки:

1. Погрижете се за сеитбообращението - най-добрият вариант е да изчакате 3 години преди повторното отглеждане на маслодайна рапица в същото поле.

2. Погрижете се за управлението на почвите - Преди всичко трябва да се обърне внимание на стърнищата, ако предходните култури са зърнени култури, както и на основната обработка.

3. Обърнете внимание на времето за сеитба - Точното време за сеитба всъщност винаги е компромисно, но през август-септември сеитбата се оказва най-добра за развитието на оптимален брой растения.

4. Определете количеството семена, които ще се засеят

5. Обърнете внимание на прилагането на хербициди - в участъци без плевели може да се пропусне използването на хербициди. Ако парцелът е силно заплевелен, растенията могат да прорастнат и измръзнат поради недостатъчно развитие.

6. Обърнете внимание на инсектицидното приложение и мониторинга на вредителите - въз основа на наличието на вредители планирайте прилагането на подходящи инсектициди.

7. През есента маслодайната рапица не трябва да гладува- през есента
е важно рапицата да има достатъчно хранителни вещества, тъй като 40% от масата се формира преди зимата и тогава се определя и добивния потенциал. Приложете
фосфор и калий преди сеитбата (нуждите на растенията са 30-40 kg фосфор и 40-50 kg калий на тон от планирания добив). Приложението на по-големи количества торове през есента може да доведе до вторични последици (по-висок вегетативен растеж, удължена вегетация, по-ниска граница на замръзване). Максималната доза азот в зависимост от почвата е 30 до 50 кг/ха.

8. Подгответе добри условия за презимуване - За оптимално развитие на зимната рапица прези зимата, следните фактори трябва да се вземат под внимание:
- гъстота от 30 до 40 растения/м2 за хибриди
- индивидуални жизнени растения с развити 8-10 листа
- силно развита коренова система на растението (дебел колкото палец
корен с диаметър повече от 8 mm)
- дължината на корена трябва да надвишава 20 см
- маслодайна рапица трябва да влезе във фазата на развитието на розетката
по време на зимата и да не надвишава 2 см дължина над повърхността

9. Дори и през пролетта рапицата не трябва да гладува или преболедува:
- Азотно приложение в ранна пролет (когато стартира вегетацията)
- Прилагане на азот по-късно през вегетацията (поява на
първите цветни пъпки). Когато се прилага азот в двата случая, обърнете внимание на количеството, приложено през есента и нуждите на растенията (нуждите са 50-70 kg на тон от планирания добив)
- Можете също така да прилагате торове, съдържащи сяра (S) и бор (B), тъй като те играят важна роля в развитието на маслодайната рапица
- Използване на растежен регулатор / фунгицид през пролетта

Намерете консултант сега