КРИСТИАНО KWS

Новият универсален боец

 • Нова генетика зимна рапица с отлични характеристики срещу стрес и разпукване на шушулките
 • Силен хибрид с превъзходна саморегулираща се способност при образуване на разклоненията
 • Стабилен и конкурентен за различни условия на средата

Характеристика на хибрида

 • Вегетационен период 263-266 дни
 • Средно ранен хибрид
 • Средновисок хибрид 160-175 см

Предимства

 • Висок потенциал за добив
 • Отлична компенсаторно-регулативна способност при недостатъчен брой растения
 • Добър начален старт
 • Много едри семена (висока маса на 1000 семена)
 • Богат на масло
 • Подходящ при различни климатични условия и почви
 • Висока толерантност към икономически важните болести
 • Устойчив на ниски температури

25.08. - 20.09.

ОПТИМАЛЕН СРОК ЗА СЕИТБА

30 - 45 растения/м2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ВСИЧКИ ТИПОВЕ ПОЧВА

КРИСТИАНО KWS информационен лист
Намерете консултант сега