Бонус програма Рапица за 2024

Възползвайте се от Бонус програмата на KWS за Рапица и вземете безплатни торби или новата услуга KWS Защита на рапица!

При закупуване на KWS торби рапица можете да изберете един от следните бонуси:

  • 20% бонус торби

  • 10% бонус торби и 50% обезщетение със семена слънчоглед за следващата пролет при нужда от презасяване по условията на новата myKWS услуга KWS Защита на рапица

  • 100% обезщетение със семена слънчоглед за следващата пролет при нужда от презасяване по условията на новата myKWS услуга KWS Защита на рапица

Минималното количество за получаване на бонус е 10 броя закупени торби Рапица. За да получите Вашите бонус торби по програмата, е необходимо да се свържете с Вашия регионален KWS представител и да попълните заявка.

Бонус торби при закупуване на рапица

Брой закупени торби   Бонус торби
10   2 бонус торби
20   4 бонус торби
30   6 бонус торби
40   8 бонус торби
50   10 бонус торби
60   12 бонус торби
70   14 бонус торби
80   16 бонус торби
90   18 бонус торби
100   20 бонус торби
*при изчисляване на бонус торби, ако получения сбор не е цяло число, сумата се закръгля надолу.

Все още нямате myKWS акаунт?