• KWS_DIGITAL4CAST.jpeg

Agremo и DIGITAL4Cast са достъпни в платформата myKWS

KWS, световен лидер в производството на семена, и Agremo с гордост обявяват новаторски напредък в прецизното земеделие:
Стартирането на DIGITAL4Cast, задвижван от услугите на Agremo с изкуствен интелект, в известната платформа myKWS.
Това авангардно решение трансформира начина, по който работят производителите на земеделски култури и изследователите в световен мащаб.
Иновативният инструмент за анализиране на земеделието с дронове DIGITAL4Cast, задвижван от услугите на Agremo AI, интегриран в платформата myKWS, е на разположение на всички партньори на KWS в Югоизточна Европа. Това сътрудничество осигурява на земеделските стопани несравним достъп до усъвършенствани данни и анализи, което позволява вземането на информирани решения и води до подобряване на производителността на културите и бизнес резултатите.

Г-н Петко Василев, управител на KWS България и визионер зад DIGITAL4Cast, подчертава няколко променящи играта функции:
"Глобалното разширяване на DIGITAL4Cast до всички операции на KWS е важен етап в предоставянето на иновативни дигитални решения на земеделските производители по света. Чрез интегрирането на усъвършенстваната технология на Agremo в myKWS, KWS става водеща в бранша в използването на основани на данни решения за стимулиране на устойчиви земеделски практики, оптимизиране на ресурсите и повишаване на производителността на културите. Една от най-забележителните функции на DIGITAL4Cast е анализът на броя на растенията, който определя броя на растенията, развиващи се на полето, с точност над 99%. Тази безценна информация е в основата на прецизното планиране на полето. Освен това анализите за стрес и заплевеляване предоставят подробна картина на условията на полето, като подчертават критичните зони и областите с изключително добри резултати."

DIGITAL4Cast дава възможност на производителите да оптимизират текущия етап на вегетацията, като предлага незабавна информация и улеснява предприемането на коригиращи мерки. Инструментът за анализ на заплевеляването улеснява вземането на решения по отношение на третирането с хербициди и нормите на приложение, съобразени с конкретни зони на полето въз основа на стреса от плевелите. Тази платформа идентифицира както по-слабите, така и по-силните области на полето и дава възможност за корективни мерки за бъдещите цикли на културата.

Г-н Василев подчертава още сътрудничеството между местните екипи на KWS и Agremo при предоставянето на консултации за прецизно земеделие чрез DIGITAL4Cast: "Бизнесът със семена по своята същност е предизвикателство, тъй като семената поставят началото на всеки нов производствен цикъл. С програмата DIGITAL4Cast можем да следим отблизо условията на полето през всеки етап - от сеитбата до прибирането на реколтата. Това ни позволява да анализираме и идентифицираме истинските фактори, които стоят зад положителните или отрицателните резултати на производителите. Това не само помага на земеделските стопани да предприемат незабавни коригиращи действия, но и съдейства за формулирането на по-добри стратегии за бъдещо производство. Подобна сложна задача не би била възможна без усъвършенстваните решения на Agremo, агрономическия опит на KWS и новаторския дух на нашите клиенти."

През 2021 Agremo въведе специализирана услуга за анализ на полеви изпитвания, която непрекъснато се усъвършенства въз основа на обратната връзка с потребителите. Този модул елиминира ръчната работа на полето за изследователите, осигурявайки точни, обективни и количествени данни в реално време за сравнение и корелация на парцелите.

Г-н Василев подчертава впечатляващите възможности на инструмента на Agremo за полеви изпитвания в областта на научноизследователската и развойната дейност: "Agremo се справи отлично с превръщането на нашите нужди в работещи решения за рекордно кратко време. Инструментът е изключително удобен, позволявайки едновременното създаване на многобройни микрополета и извличането на четливи резултати за по-нататъшна интерпретация. Твърдо вярвам, че този аспект на инструмента Agremo има светло бъдеще и може да бъде доразвит, за да подпомогне специалистите по научноизследователска и развойна дейност и продуктовия мениджмънт в процеса на вземане на решения."

Д-р Милан Доброта, главен изпълнителен директор на Agremo, подчертава динамичното сътрудничество с KWS: "Ние се стремим непрекъснато да подобряваме предоставянето на услуги на всички заинтересовани страни по света. Въз основа на обратната връзка с потребителите и съвместните усилия с KWS въведохме нови функции и възможности, включително подобрени анализи на полета и култури, интегрирани услуги за съшиване на изображения, по-бързо време за обработка и нови услуги, базирани на изкуствен интелект, за производителите на култури и изследователите. Стартирането на тези възможности сега и с глобалната дигитална платформа myKWS несъмнено ще помогне на KWS да затвърди позицията си на един от световните лидери в областта на дигитални решения за земеделските производители."
DIGITAL4Cast отключи нови възможности за KWS, позволявайки безпроблемно да използват всеобхватните аналитични решения на Agremo, съобразени с различните видове култури. С разширеното си портфолио KWS вече може да предоставя усъвършенствани услуги на земеделските производители и изследователите, използвайки силата на базираните на данни прозрения за постигане на оптимални резултати в селското стопанство.

Все още нямате myKWS акаунт?

Вашите DIGITAL4Cast консултанти

Павел Иванов
Павел Иванов
Тел .: +359 882 373 502
Изпратете имейл
Никол Илиева
Никол Илиева
Тел .: + 359 884 858 025
Изпратете имейл
Александру Геба
Александру Геба
Тел .: +359 882 525 807
Изпратете имейл