Малки растения, голям ефект

Междинните култури като фуражна ряпа, бял синап и бобови култури имат важен принос за по-устойчивото земеделие.

Междинните култури насърчават почвеното плодородие и биологичното разнообразие, като по този начин допринасят значително за по-устойчиво селско стопанство. Те предлагат на земеделските стопани ефективен инструмент за организиране на сеитбооборота и успешно изпълнение на екологичните изисквания.

"Има много добри причини за отглеждане на междинни култури", казва Маркус Молтан, продуктов мениджър "Междинни култури" в KWS. По-специално, сместа от различни междинни култури предлага многобройни предимства и помага за оптимизиране на ефективността на хранителните вещества на полето.

Характеристики като почвената покривка и вкореняването играят важна роля, но преди всичко производството на биомаса. По този начин междинните култури могат да помогнат на земеделските стопани да намалят минералното азотно торене и въглеродния отпечатък.

Друга причина за отглеждането на междинни култури е да се избегне ерозията на почвата, причинена от вятъра и валежите. Аспект, който става все по-важен поради увеличаването на екстремните метеорологични събития.

Решаващият фактор е изборът на смес от междинни култури, адаптирана към местоположението и последващата култура. Под етикета Fit4NEXT KWS предлага свои собствени смеси от междинни култури, които могат да бъдат оптимално интегрирани в съществуващите сеитбообороти.