• KWS_DIGITAL4CAST.jpeg

DIGITAL4CAST - KWS дигитални иновации за полеви оптимизации

Модерното земеделие е свързано с големи инвестиции, така че всяко увеличение на производствената цена означава, че трябва да постигнете максимален добив върху оскъдните земни ресурси и всеки провал в този процес потенциално води до спад на доходността и удар по бюджета.

KWS чрез своята DIGITAL4CAST програма с подкрепата на компанията Agremo стартира дигитален проект за оптимизация на полетата чрез използване на дронове и модерни технологии, целящи подобряване на производството и увеличаване на добивите. През 2019 проектът стартира пилотно на полетата на 35 производители от България, Сърбия и Румъния. Само 2 години по-късно над 450 производители в 5 държави с обща площ от над 500 000 дка, са ползвали предимствата на програмата.

За да подсигури прецизна информация, KWS прави мониторинг на полетата на своите производители при използване на безпилотни летателни апарати. След събирането на снимките, направени от дроновете, Agremo извършва анализ на полето и посевите с помощта на своя специално разработен алгоритъм.

При вземането на решение кой анализ следва да бъде извършен, са взети предвид потребностите на производителите, както и другите фактори, които допринасят за оптимизация на производствените резултати и увеличаване на добива от отделните култури.


Как работи DIGITAL4Cast?

DIGITAL4Cast проектът продължава през целия селскостопански сезон. По време на основните етапи лицензирани дрон оператори посещават вашите полета, като вашият KWS търговски представител ще се свърже предварително с вас.

По време на всеки от етапите на проекта дрон операторът и представителите на KWS и Agremo ще преминат през следните стъпки, за да получите вие резултатите от анализа и ясна представа за състоянието на вашите полета.

Календар на картирането

Все още нямате myKWS акаунт?

Вашите DIGITAL4Cast консултанти

Красимир Кръстев
Красимир Кръстев
Тел .: +359 882 419 383
Изпратете имейл
Павел Иванов
Павел Иванов
Тел .: +359 882 373 502
Изпратете имейл
Александру Геба
Александру Геба
Тел .: +359 882 525 807
Изпратете имейл
Намерете своите консултанти