KWS България отпразнува 15 години и нова продуктова линия

На 1 февруари в зала 6 на НДК, KWS България събра своите клиенти и партньори, за да отбележи 15 години от своето създаване. Събитието се проведе под наслов „15 години създаваме заедно“. „В нашата история сме имали както моменти на слава и успехи, така и трудни такива, изпълнени с много предизвикателства, но преди всичко, във всички нас в KWS България, е останало чувството на единност, на удовлетворение и на желание да правим добро, с добри хора, за добри хора...“, с тези думи посрещна гостите на срещата г-н Петко Василев, Управител на KWS България.

Заедно с отбелязването на 15-годишнина, KWS официално стартира и новата си продуктова концепция Plus4Grain. „През последните години представихме сериозни иновации на българското земеделие. Хибридите от продуктовата концепция ClimaControl3 са едни от най-използваните и предпочитани от днешния български земеделец. Новата ни иновативна продуктова концепция Plus4Grain, съм убеден, ще ни приближи още повече до нашия съвместен успех. “, сподели г-н Василев.

След въвеждането на програмата ClimaControl3, която предлага увеличена сигурност в производството на царевица, КWS дава начало на линията Plus4Grain. Тази програма предлага на земеделските производители хибриди, които имат за цел оптимизиране на добивния резултат спрямо вложените инвестиции за интензификация, които даден производител може да осигури на царевичните си посеви. В много обширна мрежа от опити, обхващаща области с континентален и средиземноморски климат, KWS оцени поведението на редица хибриди в условията на високоинтензивно производство и стратегия, ориентирана към високи добиви. В резултат бяха идентифицирани хибридите от новото портфолио Plus4Grain, които притежават по-голяма способност за максимизиране на добива при наличие на оптимални условия и използване на интензивна технология, при които общите добивни нива съществено превишават 1000кг/дка, в сравнение с други хибриди от същата група по ранозрелост. KWS идентифицира генетични източници, осигуряващи по-висока реактивност на различните добивни компоненти. Максимизиране на добива се получава само чрез оптимизиране на един или повече от трите компонента: брой зърна на растение, брой растения на хектар и тегло на зърното. Хибридите за интензивно производство са тези, които имат силен потенциал за увеличаване на тези компоненти на добива и предлагат значителни резерви и възможност за действие при наличие на възможност за оптимален добив. Хибридите, които влизат в новото портфолио са: KWS Смарагд - ФА0 330; KWS Кашмир - ФАО 360 и Колегас - ФАО 460. Друг нов продукт, който не е част от технологията Plus4Grain, но би могъл да донесе както стабилност при стресови условия, така и оптимален добив при оптимални условия, е хибридът KWS 4484 – ФАО 390.

Събитието беше отбелязано и от двама специални гости – г-н Дирк Аугустин, Директор Дивизия царевица за Европа и Азия, и Чаба Киш, Регионален директор - Югоизточна Европа, които пожелаха от името на борда на директорите и повече от 5000 служители на KWS всичко най-хубаво на дружеството в България по повод 15-годишния юбилей.

От KWS споделиха също така, че работят и върху иновативна услуга, все още на тестов етап, която включва мониторинг на полета с помощта на дигитален алгоритъм, който обработва снимков материал от дронове и дават възможност на използващия услугата да получи редица, уникални към момента, аналитични репорти, с които значително да подобри резултатите си на полето.

Намерете своите консултанти