По време на открит ден бяха представени предимствата на немската селекция

Мащабната KWS демоплатформа на 1 август в землището на с. Паскалево, обл. Добрич, с домакин Живко Василев, фирма Био ООД събра много фермери и партньори на компанията от цялата страна с интерес към високодобивната генетика и новите решения в отглеждането на пролетните култури. Бяха представени широка гама познати и обичани хибриди царевица, слънчоглед и сорго, както и новите високодобивни хибриди, които ще бъдат включени в портфолиото на компанията за следващия сезон . Тук за първи път се представиха новостите, които KWS подготвя за следващия пролетен сезон, а земеделските производители можеха да ги разгледат, да зададат въпроси и да получат информация относно техните производствени характеристики.

KWS като водеща световна семенарска компания се стреми да бъде първата с новостите и технологиите, които предлага на пазара и да реагира най-бързо на изискванията на производителите. Така сред новостите през тази година, след въвеждането на програмата CLIMACONTROL³, която повишава сигурността при производството на царевица в сухи условия, KWS лансира нова стратегия за производство на царевица PLUS 4 GRAIN под надслов "Най-добрите хибриди за най-добрите полета".

Тази програма предоставя на стопаните предложения за хибриди, имащи за цел оптимизиране на добивния резултат спрямо вложените инвестиции за интензификация, които даден стопанин може да осигури на царевичните си посеви. В много обширна мрежа от опити, обхващаща области с континентален и средиземноморски климат , KWS оценява поведението на редица хибриди в условията на високоинтензивно производство, при използване на стратегия, ориентирана към високи добиви. В резултат са идентифицирани хибридите от новото портфолио „ Plus 4 Grain “, които притежават по-голяма способност за максимизиране на добива при наличие на оптимални условия и използване на интензивна технология, при които общите добивни нива съществено превишават 1000 кг/дка, в сравнение с други хибриди от същата група по ранозрелост. KWS идентифицира генетични източници, осигуряващи по-висока реактивност на различните добивни компоненти. Максимизиране на добива се получава само чрез оптимизиране на един или повече от трите компонента: брой растения на хектар, брой зърна на растение и тегло на зърното. Хибридите за интензивно производство са тези, които имат силен потенциал за увеличаване на тези компоненти на добива и предлагат значителни резерви и възможност за действие при наличие на възможност за оптимален добив. Хибридите царевица, които са новост тази година и част от линията PLUS 4 GRAIN , са Колегас , KWS Смарагд и KWS Кашмир , които посетителите имаха възможност да видят на полето в с. Паскалево.

Слънчогледът е един от победителите в променливите климатични условия, поради непрекъснатото увеличение на площите с тази култура в световен мащаб и най-вече в Източна и Югоизточна Европа. Имайки това предвид, KWS работи интензивно за отглеждане и разработване на хибриди за нашата климатична зона. Сред целите, поставени в началото на развойната програма, първата и най-важна е стабилният висок добив дори и в условия на стрес, което може да бъде постигнато само ако растението е свободно от плевели и гъбични инфекции. Новите хибриди слънчоглед са KWS ACER CL и тазгодишната новост KWS ACHILLES CLP, която посетителите имаха възможност да видят на полето. Не е случайно, че KWS с гордост обявява голямо завръщане на слънчогледовата сцена в нашия регион, защото такива хибриди със сигурност си струва да бъдат на полето. Гост на събитието беше г-н Бранислав Дозет, който досега е разработвал едни от най-добивните и добре познати на нашия пазар слънчогледови хибриди, а от тази година с изключителната си експертиза поема щафетата в KWS , в ролята си на Глобален продуктов мениджър .

От тази година KWS работи и върху иновативна услуга, все още на тестов етап, която включва мониторинг на полета с помощта на дигитален алгоритъм, който обработва снимков материал от дронове и дава възможност на използващия услугата да получи редица, уникални към момента, аналитични репорти, с които значително да подобри резултатите си на полето.

Анализите се извършват с 4 облитания на полето – едно преди сеитба, останалите три по време на вегетацията, които условно наричаме фази.

В първата фаза може да бъде измерена площта за реколтиране на блока с точност до 100 %, както и елевациите на терена. Този анализ дава възможностда се изчисли реалния среден добив от полето, както и да се маркират рисковите зони от преовлажняване и почвена ерозия.

Във фаза 2 следва преброяване на растенията и анализ на заплевеляването, като по този начин с точност се определят зоните, в които се появява заплевеляване, както и общата площ, която трябва да се третира с подходящите хербициди. Този анализ дава възможност за значителни икономии от препарат, работни часове на хора и техника, посредством зоново разглеждане на площите за хербицидно третиране.

Фаза 3 е ориентирана към анализ на стреса, както и ново преброяване на растенията. По този начин се идентифицират зоните под стрес от всякакъв характер, както и зоните с по-късно поникнали растения, от които следва да очакваме по-слаб добив. Анализът също така помага при прецизно адаптиране на стратегията за борба с плевелите - видовете селективни хербициди и времето им за приложение.

Във финалната фаза 4 може да се направи предварителна оценка на добива. С тази информация производителят може да планира бизнес операции преди сеитбата – логистика, складиране, сушене и продажба.

Наред с презентацията на програмата, на живо беше изпълнено атрактивно шоу с дронове, както и бяха демонстрирани отделните анализи и ползите им за земеделските производители.

Намерете своите консултанти