Контакт

КВС България ЕООД

Бул. "Христофор Колумб" 80

Астрал Бизнес Център, ет. 3, офис 3.2.

1540 София, България

тел.: +359 02 971 6320

факс: +359 02 971 6321

e-mail: office-bg@remove-this.kws.com

Отваряне на адрес в Google Maps

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Пощенска кутия 14 63, 37555 Айнбек
Grimsehlstr. 31, 37574 Айнбек

Тел.: 0 55 61/31 10

Факс: 0 55 61/31 13 22

Отваряне на адрес в Google Maps