• bodenbeschaffenheit_mais_1.jpg
    Požadavky na stanoviště pro kukuřici

Rozhodující pro vaše výnosy

Požadavky na stanoviště se liší podle typu plodiny a faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin mají na různé plodiny rozdílný vliv. Přestože při pěstování kukuřice jsou podnebí a dostupnost vody velmi důležitými faktory, obecně lze říci, že kukuřice není na podmínky stanoviště tak náročná jako jiné plodiny.

V souvislosti s požadavky kukuřice na stanoviště je třeba zvážit následující faktory:

  • Množství tepla, délku slunečního svitu a dostupnost živin
    v období růstu
  • Schopnost půdy zahřívat se na jaře
  • Množství srážek během období růstu a vododržnost půdy
  • Riziko výskytu chorob

Méně vhodná a nevhodná stanoviště pro kukuřici jsou:

  • Zhutněné, zamokřené půdy, které brání rychlému zahřívání na jaře
  • Půdy zhutněné či mělké, které nezaručují intenzivní růst kořenů a přívod vody a živin rostlinám

Zde uvádíme výhody a nevýhody různých typů půd:


Typ půdy

Výhody

Nevýhody

Lehké

Rychlé zahřívání
Možnost orby

Nedostatek vody
Pohyb živin

Střední

Voda
Dostatek živin
Možnost orby

-

Těžké

Vododržnost
Dostatek živin

Pomalé zahřívání
Tvorba půdního škraloupu
Zhutnění

Rašeliniště

Voda

Pomalé zahřívání
Pozdní mrazy
Nízké hodnoty pH

Zamořené, zhutněné půdy

-

Pomalé zahřívání
Pomalá mineralizace
Nepříznivá půdní struktura

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Najděte svého obchodního zástupce