Kalkulačka nákladov na sušenie

Vypočítajte rýchlo a ľahko trhovú výkonnosť vašej zrnovej kukurica. Náklady na sušenie majú výrazný vplyv na hospodársky úspech jej pestovania.

Hrubá úroda zrna

Hodnota by mala byť medzi 5 a 22 tonami na hektár.
t / ha

Zberová vlhkosť zrna

Hodnota by mala byť medzi 13 až 40 %
%

Požadovaná vlhkosť suchého zrna

Hodnota by mala byť medzi 14 a 15 %.
%

Strata sušením

Faktor by mal byť medzi 1 až 2 %
%

Strata sušením je faktor, ktorý započítava straty zozbieraného osiva (polámané zrná, obrúsený materiál atď.) počas sušenia.

Táto hodnota sa môže líšiť a mala by sa pohybovať medzi 1,1 a 1,5 %. Stratu pri sušení je potom možné vypočítať pomocou nasledujúceho vzorca:

Stratu pri sušení v t/ha = Úroda čerstvej úrody v t/ha * faktor zmršťovania pri sušení * (obsah vlhkosti v % - konečná vlhkosť v %)

Cena zrnovej kukurice

Hodnota by mala byť medzi 80 až 500 €/t
€ / t

Náklady na sušenie

Zadajte hodnotu poplatku za sušenie na % vlhkosti. To sa môže medzi zariadeniami mierne líšiť a je zvyčajne medzi 0,5 až 7 € za % vlhkosti.
€ za % vlhkosti

Spracovanie a preprava

Hodnoty by sa mali pohybovať medzi 0 až 190 €/ha v závislosti od veľkosti poľa a prepravnej vzdialenosti. (Ak neviete svojé presné náklady na prepravu a manipuláciu, uveďťe 0€)
€ / ha
Cena suchej kukurice (netto)
€/ha
Suchá hmotnosť
t
Poplatky za sušenie
€/t
Poplatky za sušenie
€/ha

Cena suchej kukurice mínus náklady na sušenie
€/ha
Strata sušením
%
t
Cena suchej kukurice mínus náklady na sušenie a dopravu
€/ha
Nájdite konzultanta