• sowing_100103.jpg
    Výsevok

Monitorovanie dávky osiva

Výsevok alebo hustota porastu sa stanoví spočítaním počtu uložených zŕn. Výsevok by mal byť už počas sejby monitorovaný, aby sa všetky chyby mohli okamžite opraviť. Skutočnú hustotu porastu možno určiť až po vyklíčení rastlín spočítaním mladých rastlín. Pre oba typy monitorovania sú k dispozícii dve metódy.

Nájdite konzultanta