• beratung_aussaat_aussaat_mais.jpg
    Sejba kukurice

Sejba kukurice - užitočné informácie o termíne výsevu, množstve osiva a obrábaní pôdy

„Zožeme to, čo zasejeme“ - na prvý pohľad výrazné heslo, ktoré odráža dôležitú úlohu sejby kukurice.

Výsevom položíte základy pre úspešnú vegetáciu a váš hospodársky úspech. Mnoho aspektov, ako napr ,  a , sú tu rozhodujúce.

Faktory, ktoré je potrebné vziať do úvahy, sú aj skladovanie zrna v hĺbke sejby, hnojenie pod nohami a rýchlosť jazdy použitých strojov.

KWS vás oboznámi s týmito faktormi.

Nájdite svojho konzultanta