• KWS0720_sunflower_field_0086.jpg
    Slnečnica

Slnečnica v portfóliu KWS

Slnečnica je novou plodnou v našom portfóliu, ale jej pestovanie na Slovensku má omnoho dlhšiu tradíciu, Okrem toho je jednou z najdôležitejších olejnín na svete a v niektorých krajinách, najmä v rámci Európy, je hlavnou surovinou na výrobu oleja. Na celom svete sa pestuje na ploche približne 27 miliónov hektárov. Najväčšími svetovými pestovateľmi slnečnice sú Ukrajina, Rusko a Argentína, za nimi nasledujú Rumunsko, Bulharsko a Kazachstan. Vo väčšom rozsahu sa začala slnečnica pestovať okolo roku 1930.

Sortiment slnečníc KWS

Filter
výsledok

Stručný prehľad vlastností

Charakteristika DELICIO CLP SUVEX
Herbicídna technológia Clearfield® Plus Express® 50 SX
Mastné kyseliny v oleji HO (high-oleic) - zvýšený obsah kyseliny olejovej L (linoleic) – normálny typ oleja
Typ hybridu dvojlíniový dvojlíniový
Skorosť skorá stredne skorá
Výška rastlín stredná stredne vysoká
Obsah oleja stredne vysoký vysoký
Odolnosť voči plesni slnečnice odolnosť voči rase M3 odolnosť voči rase M9
Odolnosť voči záraze odolnosť voči rase A-E odolnosť voči rase A-F
Odolnosť voči bielej hnilobe vysoká vysoká
Odolnosť voči poliehaniu veľmi vysoká veľmi vysoká
Odporúčaný výsevok 60 - 65 000 rastlín/ha 60 - 65 000 rastlín/ha

Katalóg jarín KWS na rok 2024

Čo ste o slnečnici možno nevedeli:

Šľachtenie slnečnice

Heteróza alebo hybridná životaschopnosť slnečnice a výhody, ktoré hybridy predstavujú, boli známe podstatne skôr ako prvé príklady jej komerčného využitia. Hlavným dôvodom, prečo sa komerčné využitie nezačalo v čase objavenia tohto javu, je morfológia súkvetia slnečnice, ktoré má na rozdiel od kukurice samčie aj samičie kvety v jednom súkvetí.

V prípade kukurice je produkcia hybridov oveľa jednoduchšia, pretože kukurica má samičie kvety (klasy) a samčie kvety (metliny) morfologicky a priestorovo definované. Odstránenie metlín je tak pri kukurici veľmi jednoduché, zatiaľ čo pri slnečnici je analogická operácia prakticky nemožná a vykonáva sa len na šľachtiteľské účely (tzv. emaskulácia).

Až s objavom cytoplazmatickej samčej sterility (CMS) sa v 70. rokoch 20. storočia začal komerčný vývoj hybridov.

Použitím systému CMS sa produkcia stala jednoduchšou aj ľahšou a začala sa uskutočňovať s primeranou priestorovou izoláciou s vhodnými pomermi rodičovských inbredných línií. Opeľovanie sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom hmyzu, pričom hlavným opeľovačom je včela medonosná.

Výber slnečnice

Existuje mnoho delení odrôd slnečnice.

  • Slnečnice z hľadiska chemického zloženia oleja delíme na linolové (L = linoleic) s normálnym typom oleja a vysokoolejové (HO = high-oleic) so zvýšeným obsahom kyseliny olejovej.
  • Okrem toho si pestovateľ môže zvoliť slnečnicu podľa tolerantnosti na niektorú účinnú látku herbicídu, čím si zjednoduší reguláciu burín v porastoch. KWS vám v tomto roku ponúka 2 nové hybridy – každý s inou herbicídnou technológiou. Odroda SUVEX je určená pre systém herbicídnej technológie Express® 50 SX, zatiaľ čo DELICIO CLP je určené pre systém herbicídnej technológie Clearfield®Plus.
  • Pri slnečnici nemôžeme zabúdať ani na komplex chorôb, ktoré ju počas vegetácie napádajú. Tie sú pod drobnohľadom šľachtiteľov a veľmi dobrý zdravotný stav je jednou z hlavných priorít pri selekcii nových odrôd.

Slnečnica a sucho

Slnečnica má v porovnaní s väčšinou ostatných druhov rastlín výrazne vyššiu účinnosť pri využívaní podzemnej vody, a preto sa často uvádza ako druh rastliny odolný voči suchu. Táto účinnosť je spôsobená silným koreňovým systémom,ktorý vedie k zvýšenej schopnosti absorbovať vodu a živiny z hlbokých vrstiev pôdy.

Potreba vody sa pre slnečnicu počas vegetácie mení - najviac vody (viac ako 40 % z celkového množstva) potrebuje v období od vytvorenia súkvetia do kvitnutia. Sucho je bežným javom a výrazne znižuje úrodu, najmä v kombinácii s vysokými teplotami vzduchu.

Aj keď sa slnečnica považuje za plodinu odolnú voči suchu, medzi hybridmi existujú značné rozdiely v ich tolerancii voči podmienkam sucha, čo je spôsobené najmä charakterom koreňového systému.Tie slnečnice, ktoré sú tolerantné voči suchu, majú dobre vyvinutý koreňový systém, ktorý je schopný lepšie absorbovať vodu z hlbokých vrstiev pôdy.

Významný vplyv na prevenciu negatívnych účinkov sucha má aj minerálne zloženie pôdy. Osobitný význam má pritom hnojenie fosforom.

Testovanie slnečnice

Spoločnosť KWS má širokú sieť nadnárodných maloparcelkových pokusov, v rámci ktorých sledujeme reakciu hybridov na podmienky prostredia a selektujeme len tie najlepšie.

Slnečnice, ktoré sme vybrali do predaja, veľmi dobre obstáli na národnej aj nadnárodnej pokusnej úrovni a preukázali veľmi dobrú priestorovú stabilitu úrod.

V pokusnej sieti SPZO sa mimoriadne darilo nášmu hybridu DELICIO CLP, ktorý sa veľmi dobre umiestnil v rámci sortimentu HO hybridov v obidvoch rokoch testovania (2020 a 2021), hoci sa jednalo o klimaticky veľmi rozdielne roky. To nám potvrdzuje veľmi dobrú medziročníkovú stabilitu tohto hybridu.

Náš druhý hybrid, SUVEX, dominoval v posledných dvoch rokoch najmä v suchých a horúcich podmienkach kontinentálnej klímy juhovýchodnej Európy. Aj v takýchto extenzívnych podmienkach dosiahol stabilne vynikajúce úrody.

Tu nájdete viac našich noviniek

Objavte svet myKWS

myKWS je naša nová komunikačná platforma, v rámci ktorej môžete robiť rozhodnutia na základe personalizovaných informácií poskytovaných našimi digitálnymi nástrojmi.

Obsahuje mnohé užitočné nástroje vrátane satelitných analýz vašich polí, meteoroligickej služby či jednoduchých kalkulačiek, ktoré vám pomôžu v každodennej práci.

Nájdite konzultanta