• kws_mykws_mona_mit_smartphone.png
    A je to tu:
    Aplikácia myKWS

Služby myKWS sú teraz dostupné aj vo forme aplikácie.

Čo vám naša aplikácia ponúka?

  • Satelitné analýzy vašich polí.
  • Stanovenie vitality poľa (NDVI) a sušiny (pre kukuricu).
  • Jednoduchú možnosť vytvoriť si poznámku napr. o výskyte škodcov, či poškodenia porastu viažúcu sa priamo na Vašu aktuálnu polohu na poli (vrátane možnosti nahrať si prílohu).
  • Meteorologickú službu prispôsobenú potrebám poľnohospodára.
  • Elektronickú verziu manuálu pre pestovanie CONVISO(R) SMART.
  • Sezónne informácie a odporúčania.

Postrehy z praxe

Mona a jej otec vedú farmu v Dolnom Sasku. Už dlhší čas využívajú nástroje a služby myKWS - spoločne pre nás otestovali novú aplikáciu. Následne sme ich navštívili a opýtali sme sa ich na ich dojmy.

Odporúčania a odborné rady na úvodnej obrazovke

"Dlho sme odoberali agrotechnické poradenstvo formou e-mailového newslettra. Je skvelé, že teraz je toto poradenstvo zahrnuté priamo do noviniek v myKWS. Tieto krátke správy sú tak ľahko dostupné a človek ich má kedykoľvek po ruke - najmä v sezóne je potom jednoduché sledovať predpoveď a tipy na vývoj sezóny."

Meteorologická služba pre poľnohospodárov

"S meteo službou od KWS máme vždy kvalitný prehľad o vývoji počasia. Jasné, nikto s istotou nevie povedať, aké počasie bude o týždeň, ale je užitočné máť takýto základný prehľad postavený na kvalitných dátach.

V meteorologickej službe KWS sú všetky ukazovatele, ktoré potrebujeme."

Správa poľa pomocou máp vitality

"Túto funkciu sme poznali už z počítačovej verzie. Vďaka aplikácii však teraz môžeme priamo porovnávať mapy vitality a situáciu na mieste. Nepotrebujete to na dennej báze, ale v určitých situáciách alebo na určitých poliach je to skutočne užitočné."

Nový Poľný prieskumník

"Myslím si, že pri veľkosti našej farmy máme stále celkom dobrý prehľad, čo sa kde deje. Na našich poliach sme si však vyznačili niektoré oblasti, kde sme mali tento rok problémy, a pripojili sme fotografie a poznámky. Myslím, že nám to pomôže rozhodovať sa v nasledujúcich rokoch, pretože môžeme porovnať vývoj na danom mieste v čase."