• Hand-corn-2.jpg
    Plus4GRAIN

    Plus4GRAIN sú kukuričné hybridy určené pre vaše úrodnejšie polia, pričom tieto hybridy maximálne zužitkujú podmienky prostredia a ich úrody (vo vyššej úrodovej hladine) budú vyššie, ako by ste očakávali.

Plus4GRAIN

Hybridy s vysokým úrodovým potenciálom

  • Schopnosť maximálne využiť všetky zdroje prostredia.
  • Viac zŕn na klase.
  • Vyššia HTZ.

Bližšie vysvetlenie toho, čo vlastne znamená označenie Plus4GRAIN nájdete v tomto videu:

Ak vás táto téma zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

Výber hybridov Plus4GRAIN

Selekcia bola náročná

Na začiatku stála myšlienka vybrať tie hybridy, ktoré vedia nejlepšie zúročiť podmienky prostredia a majú najlepšie predpoklady prinášať vyššie úrody ako bežné hybridy. Všetky naše hybridy následnej prešli náročným procesom selekcie tak v európskych, ako aj v slovenských podmienkach.

A trvala dlho

Selekčný proces prebiehal niekoľko rokov. Na selekciu bola použitá medzinárodná sieť maloparcelových pokusov, ktorá reflektuje lokality s rôznym priebehom agroklimatických podmienok prostredia, rozdielnych úhrnov zrážok, rôznych súm efektívnych teplôt, ako aj rozdielnych úrovní agrotechniky.

Cieľom bolo vybrať to najlepšie

Kľúčom na poznanie reakcie hybridu na podmienky prostredia pritom nie je len sledovanie výšky jeho úrody, ale aj hodnotenie jeho fenologických prejavov počas troch kľúčových fáz: fáze pred kvitnutím kukurice, fáze kvitnutia a opelenia kukurice, fáze nalievania zrna a tvorby úrody.

Hodnotené znaky pri výbere hybridov Plus4GRAIN

Znakov, ktoré sa v tomto procese hodnotíme, je veľa a ich výpočet je veľmi komplexný. Z najvýznamnejších môžeme spomenúť jarný štart, odolnosť voči chladu a herbicídom, reakciu na odnožovanie, reakciu na poškodenie listov slnečným žiarením a nedostatok prijateľnej vody v pôde, reakciu na choroby, synchronizáciu kvitnutia, stonkové a koreňové poliehanie, pozíciu metliny na začiatku a na konci kvitnutia, počet vetiev metliny, stay-green efekt, počet radov v klase, HTZ, výšku úrody a na záver aj stabilitu všetkých spomenutých znakov.

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať

Ing. Matúš Javor
Ing. Matúš Javor
Produktový manažér
Poslať e-mail
Nájdite konzultanta