• sorghum_zur_energienutzung_1.jpg
    Cirok

Odrody ciroku spoločnosti KWS

Cirok sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči suchu, ktorá je v čase klimatických zmien čoraz dôležitejšou vlastnosťou. V súčasnosti sú porasty poľných plodín čoraz častejšie vystavené vysokým teplotám a extrémnemu suchu počas vegetácie. Každý rok nám počasie prináša nové extrémy v podobe období dlhého sucha a následných období s intenzívnym prísunom zrážok.

Aj z týchto dôvodov si cirok postupne nachádza svoje miesto v osevných postupoch naprieč Slovenskom – ako C4 rastlina má podmienenú prispôsobivosť vysokej teplote a nedostatku vlahy spojenú s nižšími nárokmi na agrotechniku, čo ho robí vhodnou plodinou do podmienok meniacej sa klímy.

Cirok je vynikajúcou plodinou v takých oblastiach, kde nemožno zabezpečiť založenie porastu silážnej kukurice z hľadiska nevhodných agroklimatických podmienok prostredia. Okrem toho je porast ciroku vynikajúcou protieróznou ochranou a posilňuje biodiverzitu tým, že peľ ponúka pomerne neskoro. Zaujímavá je aj pestrosť využitia ciroku – na jednej strane je to vysoko úrodná plodina na výrobu substrátu pre bioplynové stanice či siláž, na druhej strane na výrobu zrna pre potravinárske a kŕmne účely.

Vo všetkých kútoch sveta je cirok známy svojou všestrannosťou, napr. výživou ľudí, výrobou sirupov, etanolu, siláže alebo sena na kŕmenie. Hybridy v našom portfóliu pokrývajú najrôznejšie požiadavky – môžete si z nich vybrať či už podľa dĺžky vegetačného obdobia, podľa využitia, podľa genetického základu, alebo iných parametrov.

Filter
výsledok
Katalóg jarín KWS na rok 2024

Čo ste o ciroku možno nevedeli:

Cirok má veľmi voskovité stonky a listy.

Tento vosk sa vyvíja počas stresových podmienok a pomáha rastline spomaliť dýchanie a fotosyntézu. Vosk tiež chráni stonku a listy pred priamym slnečným žiarením.

Cirok má bohaté možnosti využitia.

V ľudskej výžive sa cirok môže používať na výrobu krupice, múky, sirupov, piva, pukaného ciroku a cukroviniek. Okrem zrna sa môže použiť ako seno, siláž a čerstvé krmivo pre zvieratá.

Cirok môže byť pestovaný extenzívne.

V porovnaní s inými plodinami má nižšie nároky na dusík a menšiu potrebu pesticídov a vody. Pri pestovaní ciroku sa môže použiť technológia bezorbového obrábania pôdy.

Cirok je prirodzene odolný voči suchu.

Počas sucha prestáva rásť a znovu začne rásť až po prijatí vody.

Cirok má najdlhší stay-green efekt spomedzi obilnín.

Táto vlastnosť môže v suchých podmienkach zvýšiť výnosy až o 20 %.

Tu nájdete viac našich noviniek

Objavte svet myKWS

myKWS je naša nová komunikačná platforma, v rámci ktorej môžete robiť rozhodnutia na základe personalizovaných informácií poskytovaných našimi digitálnymi nástrojmi.

Obsahuje mnohé užitočné nástroje vrátane satelitných analýz vašich polí, meteoroligickej služby či jednoduchých kalkulačiek, ktoré vám pomôžu v každodennej práci.

Nájdite konzultanta