• sorghum_zur_energienutzung_1.jpg
    Cirok

Odrody ciroku spoločnosti KWS

Cirok sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči suchu, ktorá je v čase klimatických zmien čoraz dôležitejšou vlastnosťou. V súčasnosti sú porasty poľných plodín čoraz častejšie vystavené vysokým teplotám a extrémnemu suchu počas vegetácie. Každý rok nám počasie prináša nové extrémy v podobe období dlhého sucha a následných období s intenzívnym prísunom zrážok.

Aj z týchto dôvodov si cirok postupne nachádza svoje miesto v osevných postupoch naprieč Slovenskom – ako C4 rastlina má podmienenú prispôsobivosť vysokej teplote a nedostatku vlahy spojenú s nižšími nárokmi na agrotechniku, čo ho robí vhodnou plodinou do podmienok meniacej sa klímy.

Cirok je vynikajúcou plodinou v takých oblastiach, kde nemožno zabezpečiť založenie porastu silážnej kukurice z hľadiska nevhodných agroklimatických podmienok prostredia. Okrem toho je porast ciroku vynikajúcou protieróznou ochranou a posilňuje biodiverzitu tým, že peľ ponúka pomerne neskoro. Zaujímavá je aj pestrosť využitia ciroku – na jednej strane je to vysoko úrodná plodina na výrobu substrátu pre bioplynové stanice či siláž, na druhej strane na výrobu zrna pre potravinárske a kŕmne účely.

Vo všetkých kútoch sveta je cirok známy svojou všestrannosťou, napr. výživou ľudí, výrobou sirupov, etanolu, siláže alebo sena na kŕmenie. Hybridy v našom portfóliu pokrývajú najrôznejšie požiadavky – môžete si z nich vybrať či už podľa dĺžky vegetačného obdobia, podľa využitia, podľa genetického základu, alebo iných parametrov.

Porovnanie hlavných charakteristík

Názov Využitie Počiatočný rast Úroda sušiny Výška rastliny Odnožovanie Termín dozrievania
KWS KALLISTO - nové siláž, bioplyn rýchly vysoká 370 sm občas skorý
KWS LUPUS zrno rýchly x 130 cm takmer nikdy skorý
KWS FENIXUS siláž, bioplyn priemerný vysoká 320 cm takmer nikdy stredne skorý
KWS TARZAN siláž, bioplyn priemerný veľmi vysoká 420 cm takmer vždy stredne skorý

Pestovanie na siláž

Cirok v neistých podmienkach predstavuje istotu zabezpečenia výroby dostatočného množstva biomasy pre bioplynové stanice.

Pestovanie na zrno

Zrnový cirok tvorí stabilizujúci prvok osevných postupov v podmienkach suchej a horúcej klímy, keďže jeho tolerancia na vysoké teploty a nedostatok zrážok je v porovnaní s inými plodinami na vysokej úrovni.

Katalóg jarín KWS na rok 2023

Čo ste o ciroku možno nevedeli:

Cirok má veľmi voskovité stonky a listy.

Tento vosk sa vyvíja počas stresových podmienok a pomáha rastline spomaliť dýchanie a fotosyntézu. Vosk tiež chráni stonku a listy pred priamym slnečným žiarením.

Cirok má bohaté možnosti využitia.

V ľudskej výžive sa cirok môže používať na výrobu krupice, múky, sirupov, piva, pukaného ciroku a cukroviniek. Okrem zrna sa môže použiť ako seno, siláž a čerstvé krmivo pre zvieratá.

Cirok môže byť pestovaný extenzívne.

V porovnaní s inými plodinami má nižšie nároky na dusík a menšiu potrebu pesticídov a vody. Pri pestovaní ciroku sa môže použiť technológia bezorbového obrábania pôdy.

Cirok je prirodzene odolný voči suchu.

Počas sucha prestáva rásť a znovu začne rásť až po prijatí vody.

Cirok má najdlhší stay-green efekt spomedzi obilnín.

Táto vlastnosť môže v suchých podmienkach zvýšiť výnosy až o 20 %.

Tu nájdete viac našich noviniek

Objavte svet myKWS

myKWS je naša nová komunikačná platforma, v rámci ktorej môžete robiť rozhodnutia na základe personalizovaných informácií poskytovaných našimi digitálnymi nástrojmi.

Obsahuje mnohé užitočné nástroje vrátane satelitných analýz vašich polí, meteoroligickej služby či jednoduchých kalkulačiek, ktoré vám pomôžu v každodennej práci.

Nájdite konzultanta