• cows-feeding-on-silage.jpg
    Využitie plodín

Využitie plodín

Takmer každá z našich plodín má viaceré možnosti využitia. Napr. pri kukurici vám ponúkame hybridy na použitie na siláž, na zrno, na výrobu bioplynu či bioetanolu. Kukurica sa tak používa aj ako priemyselná surovina pri výrobe potravín, krmív, škrobu či zdroja obnoviteľnej energie.

Kŕmné účely - spracovanie na siláž

Krmivo pre zvieratá je dôležitým využitím zozbieraných plodín a na kŕmenie sa používa mnoho rastlinných produktov - okrem kukurice aj cukrovarské rezky či raž. Kŕmením hospodárskych zvierat sa rastlinný produkt mení na potraviny určené na výživu ľudí.

Dopyt po kvalitných a ekonomicky účinných krmivách rastie a je rozhodujúci pre váš hospodársky úspech. V porovnaní s ostatnými objemovými krmivami je silážna kukurica nákladovo výhodnejšia a tvorí najdôležitejšiu časť kŕmnej dávky počas chovu dobytka.

Zdroj: KWS SAAT SE

Zdroj: KWS SAAT SE

Využitie na zrno

Zdroj: KWS SAAT SE

Zdroj: KWS SAAT SE

Popri ostatných obilovinách je kukurica na zrno komponentom predovšetkým v krmive pre hydinu a čiastočne pre ošípané. Dôvodom je vysoká kŕmna hodnota v spojení s vysokým obsahom energie. Kukuričné či cirokové hybridy pestované na zrno sa používajú najmä na výkrm prasiat, prípadne ako krmivo pre vysokoprodukčné dojnice na báze CCM.

Popri zemiakoch a pšenici patrí kukurica k najdôležitejším surovinám pri výrobe škrobu, ktorý sa následne používa napr. v papiere a lepenke, stavebných materiáloch, lepidlách, umelých hmotách, chémii, kozmetike či farmácii.

Výroba bioplynu

V posledných rokoch sa pestovanie energetických plodín v poľnohospodárstve etablovalo ako ďalšie priemyselné odvetvie. Pestovanie energetických plodín sa vykonáva s rovnakou profesionalitou ako ostatné priemyselné odvetvia. Medzi rôznymi spôsobmi využívania zariadení na výrobu energie je najrozšírenejšia práve výroba bioplynu.

Kukuričná siláž je vďaka vysokému výnosu biomasy najčastejšie používanou rastlinou pre výrobu bioplynu v bioplynových staniciach s viac ako 80% použitých substrátov. Okrem kukurice sa často používa aj cukrová repa a hybridná raž.

Dobrá udržiavateľnosť silážnej kukurice zaručuje celoročnú dodávku hmoty. Výberom správneho hybridu kukurice môžete rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť efektívnosť vašej výroby.

Vysoké výnosy sušiny na hektár, neustále zlepšovanie úžitkovosti a vysoký výnos plynu na kg kukurice zaručujú ekonomické výhody v porovnaní s mnohými inými plodinami. Vďaka vynikajúcej silážnej schopnosti, skladovateľnosti a skvasiteľnosti, známym spôsobom výroby a konzervácie, ako aj lacnej výrobe, je kukurica na výrobu bioplynu priam ideálna.

Zvyšky fermentácie, ktoré sa hromadia počas výroby bioplynu, sa vracajú na polia. Kukurica môže tieto fermentačné zvyšky obzvlášť dobre využiť. Takto sa zmysluplne používajú odpadové produkty z výroby bioplynu.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zaujímajú vás naše novinky?

Nájdite svojich konzultantov

Chcete vedieť, ktoré výrobky najlepšie vyhovujú vašim regionálnym podmienkam? Máte nejaké problémy so škodcami alebo chorobami? Radi odpovieme na všetky otázky, ktoré by ste mohli mať, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a výsledky.

Nájdite konzultanta