• rye_1440x320.jpg
  Raž

Raž - nová plodina v portfóliu KWS

Hybridnú raž je možné rýchlo zahrnúť do manažmentu striedania plodín k plodinám ako je kukurica a repka olejná. Táto plodina je tiež veľmi odolná voči suchým podmienkam. Raž potrebuje približne o 25% menej vody ako pšenica alebo jačmeň v bežnom vegetačnom období, preto je ideálna pre ľahké pôdy alebo regióny náchylné na sucho. Do nášho portfólia sme zaradili jednu variantu hybridnej raže KWS PROGAS.

Sortiment obilnín KWS

Filter
výsledok

Výhody ražnej siláže v kŕmnej dávke dojníc:

▪ Vlastné bielkovinové krmivo
▪ Úspora nákladov na nakupovaných jadrových bielkovinových krmivách
▪ Zvýšenie chutnosti TMR
▪ Zvýšenie príjmu sušiny TMR
▪ Redukcia prepadu produkcie mlieka v letných mesiacov, edy dojnice potrebujú vysoko stráviteľné krmovo
▪ Vysoko stráviteľná vláknina v TMR
▪ Zvýšenie úžitkovosti
▪ Zlepšenie zdravotného stavu dojníc
▪ Vyššia produkcia mlieka z jednotky plochy ako u bežných odrôd raže a tritikále

Optimálna rastová fáza pre zber s využitím pre dojnice:

 • Rastová fáza: BBCH 37-39
 • Zber pred metaním

Výhody ražnej siláže pri výrobe substrátu pre bioplynové stanice:

 • Zvýšenie výťažnosti bioplynu a metánu vplyvom miešania

 • Zväčšené aplikačné okno pre fermentačné zvyšky

 • Rovnaká technológia výroby

 • Nízke nároky na plochu a vysoký úrodový potenciál

 • Ochrana pôdy počas zimy pred eróziou

 • Rozloženie rizika pri výrobe substrátu

 • Zmenšenie nárokov na produkciu a zberové práce pri silážnej kukurici

 • Dobrá predplodina pre repku

 • Využívanie zimnej vlahy

Optimálna rastová fáza pre zber s využitím pre bioplynové stanice:

 • Rastová fáza: BBCH 77-83
 • Zber v mliečnej až mliečno-voskovej zrelosti

Katalóg jarín KWS na rok 2024

Objavte svet myKWS

myKWS je naša nová komunikačná platforma, v rámci ktorej môžete robiť rozhodnutia na základe personalizovaných informácií poskytovaných našimi digitálnymi nástrojmi.

Obsahuje mnohé užitočné nástroje vrátane satelitných analýz vašich polí, meteoroligickej služby či jednoduchých kalkulačiek, ktoré vám pomôžu v každodennej práci.

Nájdite konzultanta