• KWS_bluehende_rapstraube.jpg
    Ozimná repka KWS

Naše repkové hybridy

Hybrid
Nepukavosť šešúľ Gén RLM 3 Gén RLM 7 TuYV tolerant Možnosti morenia
HILLICO áno       INITIO, INITIO INSECT+
HOSTINE áno   áno áno INITIO, INITIO INSECT+
HYBRIROCK         štandardné, insekticídne
KWS PIANOS - novinka áno   áno   INITIO, INITIO INSECT+
UMBERTO KWS áno áno áno   INITIO, INITIO INSECT+

Viac o morení INITIO

Benefity repiek KWS

Nepukavé šešule

Zvýšená pevnosť sa prejavuje hlavne v kritickom období, keď sa porasty repky nepodarí pozberať načas a sú v plnej zrelosti vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam (najmä silnému dažďu a prudkému vetru). Straty odrôd so zvýšenou odolnosťou šešúľ sú po ponechaní na parcele dlhší čas preukázateľne nižšie ako straty odrôd bez tejto vlastnosti.

Gény RLM 3 a RLM 7

Vďaka týmto génom repka dosahuje vynikajúci zdravotný stav aj počas nepriaznivých ročníkov, keď je pri klasických odrodách riziko napadnutia porastov hubovými chorobami veľmi vysoké.

Prítomnosť génov RLM 3 a RLM 7 je pridanou hodnotou, ktorá zaručuje vynikajúci zdravotný stav porastov a dáva tak základ pre vysoké výnosy porastov repky ozimnej.

Tolerancia proti vírusu žltačky okrúhlice (TuYV)

Na trhu môžete nájsť viacero odrôd, ktoré sa pýšia svojou rezistenciou proti tomuto ochoreniu. Podľa nás je toto označenie zavádzajúce. Obsah vírusu v našej „tolerantnej“ repke je aj vo vysoko napadnutých oblastiach porovnateľný s obsahom „rezistentných“ odrôd dostupných na trhu.

Dodnes nie je v praxi úplne jasný vzťah medzi napadnutím rastliny týmto vírusom a jeho vplyvom na úrodu, keďže aj odrody repky bez génu rezistencie dosahujú v napadnutých oblastiach vysoké úrody semien.

Tu nájdete viac našich noviniek
Zaregistrujte sa do myKWS teraz
Nájdite svojho konzultanta Nájdite svojho konzultanta