• KWS_bluehende_rapstraube.jpg
    Ozimná repka KWS

Naše repkové hybridy

Repka ozimná je v našich podmienkach jednou z plodín s najdlhšou vegetačnou dobou. Musí preto odolávať mnohým nepriaznivým vplyvom a tlaku škodcov. V spoločnosti KWS sa vám snažíme prinášať vždy čo najkvalitnejšie produkty, ktoré sa s týmito podmienkami dokážu vysporiadať. Základom je pre nás vlastné šľachtenie - je zárukou, že na náš trh prinesieme len to najlepšie.

Sledujeme preto mnohé parametrov, podľa ktorých vyberáme novinky do nášho sortimentu - sú to hlavne výška úrody semien, olejnatosť, úroda oleja z hektára, zberová vlhkosť, odolnosť voči chorobám, zvýšená pevnosť šešúľ, tolerancia proti vírusu žltačky okrúhlice (TuYV) alebo prítomnosť génov RLM3 či RLM7.

Okrem vyššie spomenutých parametrov sú dôležité aj ďalšie parametre ako sú skorosť, odolnosť voči poliehaniu, vyzimovaniu, chorobám a pod., pričom dosiahnuť to, aby odroda dosahovala nadpriemerné výsledky vo všetkých týchto parametroch, je to najnáročnejšie na práci šľachtiteľa.

Veríme, že sa nám v posledných rokoch v tejto práci skutočne darí, keďže naše repky dosahujú početné víťazstvá v multifiremných pokusoch naprieč celým Slovenskom.

Prehľad vlastností a morení ozimnej repky

Hybrid
Nepukavosť šešúľ Gén RLM 3 Gén RLM 7 TuYV tolerant Možnosti morenia
HILLICO áno       INITIO, INITIO INSECT+
HOSTINE áno   áno áno INITIO, INITIO INSECT+
HYBRIROCK         štandardné, insekticídne
KWS PIANOS - novinka áno   áno   INITIO, INITIO INSECT+
UMBERTO KWS áno áno áno   INITIO, INITIO INSECT+

Viac o morení INITIO

Benefity repiek KWS

Nepukavé šešule

Zvýšená pevnosť sa prejavuje hlavne v kritickom období, keď sa porasty repky nepodarí pozberať načas a sú v plnej zrelosti vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam (najmä silnému dažďu a prudkému vetru). Straty odrôd so zvýšenou odolnosťou šešúľ sú po ponechaní na parcele dlhší čas preukázateľne nižšie ako straty odrôd bez tejto vlastnosti.

Gény RLM 3 a RLM 7

Vďaka týmto génom repka dosahuje vynikajúci zdravotný stav aj počas nepriaznivých ročníkov, keď je pri klasických odrodách riziko napadnutia porastov hubovými chorobami veľmi vysoké.

Prítomnosť génov RLM 3 a RLM 7 je pridanou hodnotou, ktorá zaručuje vynikajúci zdravotný stav porastov a dáva tak základ pre vysoké výnosy porastov repky ozimnej.

Tolerancia proti vírusu žltačky okrúhlice (TuYV)

Na trhu môžete nájsť viacero odrôd, ktoré sa pýšia svojou rezistenciou proti tomuto ochoreniu. Podľa nás je toto označenie zavádzajúce. Obsah vírusu v našej „tolerantnej“ repke je aj vo vysoko napadnutých oblastiach porovnateľný s obsahom „rezistentných“ odrôd dostupných na trhu.

Dodnes nie je v praxi úplne jasný vzťah medzi napadnutím rastliny týmto vírusom a jeho vplyvom na úrodu, keďže aj odrody repky bez génu rezistencie dosahujú v napadnutých oblastiach vysoké úrody semien.

Tu nájdete viac našich noviniek
Zaregistrujte sa do myKWS teraz
Nájdite svojho konzultanta
Nájdite konzultanta