• KWS_bluehende_rapstraube.jpg
    Repka KWS

Naše najpredávanejšie repkové hybridy

Sortiment odrôd

Odroda Typ Nepukavosť šešúľ Gén RLM 7 Gén RLM 3
CRISTIANO KWS Hybrid áno áno nie
GORDON KWS Hybrid áno áno nie
HYBRIROCK Hybrid nie nie nie
UMBERTO KWS Hybrid áno áno áno

Repky, ktoré majú silu

Nepukavé šešule

Hybridy UMBERTO KWS, CRISTIANO KWS a GORDON KWS patria k novej generácii odrôd, pri ktorých sa šľachtiteľským tímom podarilo docieliť nielen vynikajúce úrody semien a stabilitu úrody, ale aj vyššiu pevnosť šešúľ. Dosiahli to kombináciou systému šľachtenia INRA Ogura cms a starostlivého výberu materských komponentov. Táto zvýšená pevnosť sa prejavuje hlavne v kritickom období, keď sa porasty repky nepodarí pozberať načas a sú v plnej zrelosti vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam (najmä silnému dažďu a prudkému vetru). Straty odrôd so zvýšenou odolnosťou šešúľ sú po ponechaní na parcele dlhší čas preukázateľne nižšie ako straty odrôd bez tejto vlastnosti.

Gény RLM 3 a RLM 7

Repka ozimná je počas svojho dlhého vegetačného obdobia vystavená množstvu negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších ohrození porastov je napadnutie hubovými chorobami. Šľachtiteľskému tímu KWS sa prirodzeným procesom šľachtenia podarilo do nových hybridných odrôd začleniť gény RLM 3 a RLM 7, ktoré chránia repku pred napadnutím hubou Phoma spp. Vďaka týmto génom repka dosahuje vynikajúci zdravotný stav aj počas nepriaznivých ročníkov, keď je pri klasických odrodách riziko napadnutia porastov hubou veľmi vysoké. Prítomnosť génov RLM 3 a RLM 7 je pridanou hodnotou, ktorá zaručuje vynikajúci zdravotný stav porastov a dáva tak základ pre vysoké výnosy porastov repky ozimnej.

Nájdite svojho konzultanta