• KWS_bluehende_rapstraube.jpg
    Ozimná repka KWS

Naše repkové hybridy

Hybrid
Nepukavosť šešúľ Gén RLM 3 Gén RLM 7 Gén RLM S TuYV tolerant Možnosti morenia
FELICIANO KWS    
áno áno štandardné
GORDON KWS áno   áno     štandardné
HILLICO - novinka áno         INITIO, INITIO INSECT+
HOSTINE - novinka áno   áno   áno INITIO, INITIO INSECT+
HYBRIROCK           štandardné, insekticídne
UMBERTO KWS áno áno áno     INITIO, INITIO INSECT+

Viac o morení INITIO

Benefity repiek KWS

Nepukavé šešule

Zvýšená pevnosť sa prejavuje hlavne v kritickom období, keď sa porasty repky nepodarí pozberať načas a sú v plnej zrelosti vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam (najmä silnému dažďu a prudkému vetru). Straty odrôd so zvýšenou odolnosťou šešúľ sú po ponechaní na parcele dlhší čas preukázateľne nižšie ako straty odrôd bez tejto vlastnosti.

Gény RLM 3 a RLM 7

Vďaka týmto génom repka dosahuje vynikajúci zdravotný stav aj počas nepriaznivých ročníkov, keď je pri klasických odrodách riziko napadnutia porastov hubovými chorobami veľmi vysoké.

Prítomnosť génov RLM 3 a RLM 7 je pridanou hodnotou, ktorá zaručuje vynikajúci zdravotný stav porastov a dáva tak základ pre vysoké výnosy porastov repky ozimnej.

Gén RLM S

Gén RLM S podporuje odolnosť repiek proti Phome spp., a to na veľmi vysokej úrovni. Repky s génom RLM S sú obzvlášť vhodné na pestovanie v oblastiach s vysokým tlakom tejto choroby.

Tento gén však vykazuje veľmi dobrú odolnosť aj proti Leptosphaeria maculans a dokonca aj Leptosphaeria biglobosa, na ktorú dnes už bežný gén RLM 7 neúčinkuje.

Tolerancia proti vírusu žltačky okrúhlice (TuYV)

Na trhu môžete nájsť viacero odrôd, ktoré sa pýšia svojou rezistenciou proti tomuto ochoreniu. Podľa nás je toto označenie zavádzajúce. Obsah vírusu v našej „tolerantnej“ repke je aj vo vysoko napadnutých oblastiach porovnateľný s obsahom „rezistentných“ odrôd dostupných na trhu.

Dodnes nie je v praxi úplne jasný vzťah medzi napadnutím rastliny týmto vírusom a jeho vplyvom na úrodu, keďže aj odrody repky bez génu rezistencie dosahujú v napadnutých oblastiach vysoké úrody semien.

Tu nájdete viac našich noviniek
Zaregistrujte sa do myKWS teraz
Nájdite svojho konzultanta Nájdite svojho konzultanta