UMBERTO KWS

Vynikajúci zdravotný stav

 • Typ odrody: hybrid
 • Rýchlosť rastu na jeseň: rýchla
 • Rýchlosť rastu na jar: stredná

Charakteristika

 • Termín kvitnutia: stredne neskorý
 • Termín dozrievania: stredne neskorý
 • Výška rastliny: vel'mi vysoká
 • Úroda semien: vel'mi vysoká
 • Úroda oleja: veľmi vysoká

 • Olejnatosť: vysoká
 • Odolnosť proti vyzimovaniu: vel'mi vysoká
 • Odolnosť proti poliehaniu: vel'mi vysoká
 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: vel'mi vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: stredná

UMBERTO KWS dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta