UMBERTO KWS

Jeden z najvýkonnejších a najobľúbenejších hybridov na slovenskom trhu

 • Nepukavé šešule
 • Gén RLM 3
 • Gén RLM 7

Charakteristika

 • Typ odrody: hybrid
 • Rýchlosť rastu na jeseň: stredná
 • Rýchlosť rastu na jar: stredná
 • Termín kvitnutia: stredne neskorý
 • Termín dozrievania: stredne neskorý
 • Výška rastliny: vysoká
 • Odolnosť proti vyzimovaniu: veľmi vysoká

 • Odolnosť proti poliehaniu: vel'mi vysoká
 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: vel'mi vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: stredná
 • Úroda semien: veľmi vysoká
 • Úroda oleja: vysoká
 • Olejnatosť: stredná

Nájdite konzultanta