• KWS_maisfeld_mit_sonne.jpg
    Kukurica KWS

Hybridy kukurice od spoločnosti KWS

Naša klíma sa rapídne mení a nikto nevie predpovedať, aký bude nasledujúci rok. Preto by ste mali pri výbere správneho hybridu kukurice čoraz viac prihliadať aj na jeho stabilitu a reakciu na podmienky prostredia. Našou kukuričnou ponukou sa snažíme pokryť potreby všetkých poľnohospodárov - aktuálne ju tvorí takmer 30 zrnových a silážnych hybridov, pričom rozdiel medzi najnižším a najvyšším FAO je rovných 400 jednotiek.

Naše portfólio neustále inovujeme – reagujeme tak nielen na zmeny klímy, ale aj na požiadavky vás, pestovateľov. Každoročne sa snažíme obohatiť náš sortiment o nové, výkonné hybridy kukurice s vynikajúcimi kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi parametrami. Úloha je to ťažká a novinky nepridávame „na silu“ len preto, aby sme priniesli niečo nové. Práve naopak, testujeme, testujeme a testujeme, až kým nás daný hybrid skutočne presvedčí, že je ten najlepší. Nové hybridy potom nahrádzajú staršie, ktorých vlastnosti už boli prekonané, a to v silážnom aj zrnovom sortimente a v rôznych FAO skupinách.

Katalóg jarín KWS na rok 2023
Tu nájdete viac našich noviniek

Objavte svet myKWS

myKWS je naša nová komunikačná platforma, v rámci ktorej môžete robiť rozhodnutia na základe personalizovaných informácií poskytovaných našimi digitálnymi nástrojmi.

Obsahuje mnohé užitočné nástroje vrátane satelitných analýz vašich polí, meteoroligickej služby či jednoduchých kalkulačiek, ktoré vám pomôžu v každodennej práci.

Nájdite konzultanta