• maisanbauplaner_12_biogasanlagen.jpg
  Silážovanie

Proces silážovania je veľmi dôležitý!

Kukuričná siláž je dôležitým krmivom najmä pri chove hovädzieho dobytka. Výroba je nákladovo efektívna, siláž má vysokú úroveň energie, je dobre skladovateľná, takže je zabezpečená celoročná dodávka.

Pri výrobe siláže sa snažíme dosiahnúť nasledovné

1. Obsah výživovej hodnoty

 • Nutričná hodnota siláže ostáva nezmenená.
 • Baktérie mliečneho kvasenia transformujú uhľohydráty na rastlinnej báze na organické kyseliny.
 • Výsledné kyseliny vedú k poklesu hodnoty pH.
  V závislosti od sušiny siláže by toto malo byť:
  Čerstvá kukurica: pH 6,5 - 7
  <30% sušiny: pH <= 4,0
  > 30% sušiny: pH <= 4,5
 • Nízka hodnota pH konzervuje siláž a umožňuje ju skladovať po dlhú dobu.

2. Identifikácia strát

 • Za optimálne procesy silážovania sa považujú tie so stratami 5 až max. 10%, v závislosti od progresu fermentácie kyselín.
 • Čistá fermentácia kyseliny mliečnej je bezstratová. Pri octovej fermentácii je strata suchej hmoty približne 5%.

3. Vyhýbanie sa stratám

 • Fermentácia na kyselinu octovú by mala byť napriek vysokým stratám suchej hmoty vždy do určitej miery zachovaná, pretože kyselina octová podporuje aeróbnu stabilitu.

Energetické straty pri silážovaní

Výsledné energetické straty v procese silážovania sa rozdeľujú na „neodvratné“, „závislé na postupe“ a „ovplyvniteľné“. Nasledujúca tabuľka ukazuje stratu čistej energie počas silážovania:

Príčina straty Typ straty Energetické straty (%)
Zvyškové dýchanie neodvratný 1 - 2
Kvasenie neodvratný 4 - 10
Odtok siláže v závislosti na postupe 0 - 8
Poľné straty v závislosti na postupe 1 - 5
Chybné kvasenie ovplyvniteľné 0 - 10
Aeróbne znehodnotenie (v silách) ovplyvniteľné 0 - 10
Ohrievanie (pri odbere) ovplyvniteľné 0 - 10

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Optimálny proces fermentácie kyseliny mliečnej

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Nájdite svojich konzultantov

Chcete vedieť, ktoré výrobky najlepšie vyhovujú Vašim regionálnym podmienkam? Máte nejaké problémy so škodcami alebo chorobami? Radi odpovieme na všetky otázky, ktoré by ste mohli mať, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a výsledky.

Nájdite svojho konzultanta