JEROME

Plastický, stredne skorý hybrid stredného vzrastu

 • bohaté vetvenie a vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
 • vysoký výnos semien s veľmi vysokým obsahom oleja
 • odporúča sa aplikácia morforegulátora rastu na zaistenie stability porastu

Tento plastický, stredne skorý hybrid stredného vzrastu sa vyznačuje bohatým vetvením a výbornou odolnosťou proti poliehaniu.

Pri jeho pestovaní sa odporúča aplikácia morforegulátora rastu nazaistenie stability porastu. JEROME dosahuje vysokú úrodu semien s veľmi vysokým obsahom oleja.

Charakteristika

 • Termín kvitnutia: skorý
 • Termín dozrievania: stredný
 • Výška rastlín: stredná
 • Sklon k poliehaniu: nízky
 • Typ odrody: hybrid
 • Odolnosť proti altemárii: stredná

 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: stredná až vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: stredná až vysoká
 • Úroda semien: vysoká až veľmi vysoká
 • Olejnatosť: vysoká až veľmi vysoká
 • Úroda oleja: vysoká až veľmi vysoká

Katalóg jarín KWS na rok 2023
Nájdite konzultanta