JEROME

Plastický, stredne skorý hybrid stredného vzrastu

 • bohaté vetvenie a vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
 • vysoký výnos semien s veľmi vysokým obsahom oleja
 • odporúča sa aplikácia morforegulátora rastu na zaistenie stability porastu

Jarná repka sa uplatňuje v osevných postupoch najmä v podhorských a horských regiónoch Slovenska, kde treba riešiť výpadok porastov repky ozimnej z dôvodu zlého prezimovania. Táto plodina je tiež vhodnou alternatívou pre poľnohospodárske subjekty, ktoré majú vo svojom osevnom postupe vo vysokej miere zastúpenú kukuricu – vzhľadom na neskorší zber kukurice na siláž totiž nedokážu založiť porasty repky ozimnej, a práve v takýchto situáciách sa jarná repka ponúka ako vhodné riešenie. Dôvodov, prečo sa pestovatelia rozhodujú pestovať jarnú repku, je niekoľko – k hlavným patria ekonomika pestovania tejto plodiny, nízke riziko pri zakladaní porastov, krátke vegetačné obdobie, výborná kvalita a olejnatosť.

JEROME je plastický, stredne skorý hybrid stredného vzrastu sa vyznačuje bohatým vetvením a výbornou odolnosťou proti poliehaniu.

Pri jeho pestovaní sa odporúča aplikácia morforegulátora rastu nazaistenie stability porastu. JEROME dosahuje vysokú úrodu semien s veľmi vysokým obsahom oleja.

 • Termín kvitnutia: skorý
 • Termín dozrievania: stredný
 • Výška rastlín: stredná
 • Sklon k poliehaniu: nízky
 • Typ odrody: hybrid
 • Odolnosť proti altemárii: stredná
 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: stredná až vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: stredná až vysoká
 • Úroda semien: vysoká až veľmi vysoká
 • Olejnatosť: vysoká až veľmi vysoká
 • Úroda oleja: vysoká až veľmi vysoká
Katalóg jarín KWS na rok 2024
Nájdite konzultanta