HOSTINE

Naša najolejnatejšia repka

 • Nepukavé šešule
 • Gén RLM 7
 • TuYV tolerantná odroda

Charakteristika

 • Typ odrody: hybrid
 • Rýchlosť rastu na jeseň: veľmi rýchla
 • Rýchlosť rastu na jar: veľmi rýchla
 • Termín kvitnutia: skorý
 • Termín dozrievania: stredne neskorý
 • Výška rastliny: vysoká
 • Odolnosť proti vyzimovaniu: veľmi vysoká

 • Odolnosť proti poliehaniu: veľmi vysoká
 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: veľmi vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: stredná
 • Úroda semien: veľmi vysoká
 • Úroda oleja: veľmi vysoká
 • Olejnatosť: veľmi vysoká

Nájdite konzultanta