• rapsanbauplaner_30_aussaat_1.jpg
  Sejba repky olejnej

Všetko o dátume sejby, spôsobe sejby a výsevku repky olejnej

Ako zaseješ tak aj zožneš - táto starodávna múdrosť má pre repkové semeno veľmi osobitný význam. Výsev repky olejnej sa uskutočňuje na Slovensku v druhej polovici augusta a najneskôr začiatkom septembra.

Na dosiahnutie maximálnych výnosov by repka mala pred zimou prejsť optimálnym vývojom s týmito cieľmi:

 • Hustota porastu 30 - 50 rastlín / m².
 • Silné rastliny s 8-12 pravými listami.
 • Hrubý koreňový kŕčok s priemerom > 8 mm a kolovým korenňom s dĺžkou viac ako 20 cm.
 • Rastliny by mali zimovať v štádiu ružice, pričom dĺžka stonky by nemala presahovať 2 cm.
 • Jednotné vzchádzanie na poli uľahčuje prezimovanie porastu.

 • Štruktúra lôžka je kritickejšia ako doba sejby.
 • Rovnako ako v prípade obrábania, tak aj pri príprave sejby by sa mala hľadať optimálna spracovateľnosť.
 • Osivo sejeme do dobre pripravenej pôdy s drobno hrudkovitou štruktúrou, aby sa zaistilo klíčenie aj v suchých podmienkach.

Štruktúra pôdy je kľúčom k ďalšiemu rozvoju repky olejnej. Dobrý prvotný kontakt semien s pôdou je dôležitým predpokladom maximálnych výnosov.

Repka sa vyznačuje pomerne rýchlym klíčením. Pretože osivo repky je malé (relatívne nizka hodnota HTZ = hmotnosti tisíc zŕn), aj množstvo vody potrebnej na klíčenie semien je pomerne malé.

Preto je pri ideálnych podmienkach primeraná hĺbka sejby 1 cm. Osivo môže byť umiestnené až do hĺbky 3 cm, ak je pôdna vlhkosť nedostatočná. Pri väčších hĺbkach výsevu sa však vchádzavosť výrazne znižuje.

Optimálna hustota sejby je kriticky závislá od okolností vývoja rastlín:

 • V neskorých alebo ťažkých podmienkach sejby sa dá očakávať vývoj maximálne 8 pravých listov. V tomto prípade sa odporúča hustota porastu 50 - 60 rastlín na m².
 • V prípade skorších výsevov a optimálnych podmienok repka môže často vyvinúť viac ako dvanásť pravých listov. Preto by sa mala požadovaná hustota rastlín znížiť na 40 rastlín na m².

Nájdite svoju ideálnu odrodu repky
Nájdite konzultanta