• kws_ackerfit_masse_motiv.jpg
  Medziplodiny

Medziplodiny FIT4NEXT

Spoločnosť KWS už desaťročia šľachtí, produkuje a distribuuje mnohé významné plodiny vrátane medziplodín. Tieto dlhoročné skúsenosti sme využili pri výbere komponentov s cieľom začleniť fytosanitárne a agronomicky správne druhy do zmesí pre rôzne striedanie plodín.

Čo je to KWS FIT4NEXT?
KWS FIT4NEXT je náš nový program pre zmesi medziplodín. Vznikol vďaka niekoľkoročnému systému intenzívnych pokusov, počas ktorých sme sa snažili vytvoriť optimálne zloženie zmesí a definovať odporúčania pre ich pestovanie. Hodnotili sme vlastnosti zmesí, ako je ich počiatočný vývoj, doba kvitnutia, rast biomasy, mrazuvzdornosť a koreňový systém. Aj vďaka týmto dôsledným pokusom sme boli schopní identifikovať ideálne kombinácie zmesí pre rôzne pestovateľské potreby, aby tak vznikli medziplodiny, ktoré sú ideálne pre vaše polia.

Medziplodiny a eko-schémy
Pestovanie medziplodín sa v posled­nom období vďaka rôznym legislatív­nym zmenám stáva čoraz náročnej­ším. Komplikovaný môže byť aj sa­motný výber správnej zmesi, ktorá by spĺňala všetky aktuálne podmienky. Nemusíte sa ale obávať siahnuť po našich osvedčených zmesiach – všetky vyhovujú aktuálnym požiadav­kám v rámci Novej spoločnej poľno­hospodárskej politiky 2023 – 2027.

 • Ako medziplodiny pre zlepšenie štruktúry ornej pôdy, pre nepro­duktívne plochy a zatrávnenie ornej pôdy v chránenom území môžete podľa aktuálnych opat­rení použiť všetky 3 naše zmesi - FIT4NEXT DIVERSITY, FIT4NEXT GREEN FEED a FIT4NEXT N-FIX FOR OILSEED RAPE SK.
 • V rámci biopásov máme pre vás našu ďatelinovo-trávnu zmes FIT4NEXT GREEN FEED.
 • Novú zmes pre opeľovače momen­tálne testujeme v našich poľných pokusoch, aby sme sa uistili, že bude nielen spĺňať legislatívne podmienky, ale bude aj druhovo a fenologic­ky optimálna a hlavne prospešná pre pôdu.

Vaše výhody s KWS FIT4NEXT

 • Všetky osivá získate z jedného zdroja.
 • Naše komponenty dosahujú prémiovú kvalitu.
 • Zmesi prešli mnohými testami a skúškami v rôznych podmienkach.
 • Zabezpečíte si vynikajúce prekorenenie pôdy vďaka rastlinám s rôznymi typmi koreňovej sústavy.

 • Zachováte živiny v pôdnom kryte.
 • Zamedzíte pôdnej erózii.
 • Zmesi môžete bezproblémovo integrovať do rôznych striedaní plodín.
 • Vďaka ich rýchlemu vývoju potlačíte buriny.
 • Zvýšite rozmanitosť druhov.

 • Redukujte škodcov (napr. nematódy).
 • Podporíte život v pôde a hromadenie humusu.
 • Zabezpečíte si dodatočné viazanie CO2.
 • Prispejete k napĺňaniu udržateľného poľnohospodárstva.

Ponuka zmesí KWS FIT4NEXT

Filter
výsledok

Prehľad vlastností jednotlivých zmesí

Názov Zloženie Podiel osív v % Podiel z celkovej hmotnosti v % Eko-schémy
FIT4NEXT DIVERSITY Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)
Hrach siaty (Pisum sativum L.)
Horčica biela (Sinapis alba)
Ľaničník siaty (Camelina sativa)
Lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius)
Reďkev siata olejná (Raphanus sativus ssp. Oleiformis)
Ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum)
Facélia vratičolistá (Phacelia)
Vika siata (Vicia sativa L.)
Slnečnica ročná (Helianthus annuus)
21
1
8
40
1
7
4
14
3
1
8
14
8
7
12
12
1
4
22
12
Neproduktívne plochy
Zlepšenie štruktúry ornej pôdy
FIT4NEXT GREEN FEED Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.)
Ďatelina plazivá (Trifolium repens)
Mätonoh mnohokvetý (Lolium multifl orum)
31
11
58
17
2
81
Neproduktívne plochy
Zlepšenie štruktúry ornej pôdy
Biopásy
FIT4NEXT N-FIX FOR OILSEEDRAPE SK Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)
Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum)
Ľan siaty (Linum usitatissimum L.)
Facélia vratičolistá (Phacelia)
Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
Vika siata (Vicia sativa L.)
56
3
2
28
10
1
50
3
4
17
7
19
Neproduktívne plochy
Zlepšenie štruktúry ornej pôdy

Zaujímajú vás naše novinky?

Objavte svet myKWS

myKWS je naša nová komunikačná platforma, v rámci ktorej môžete robiť rozhodnutia na základe personalizovaných informácií poskytovaných našimi digitálnymi nástrojmi.

Obsahuje mnohé užitočné nástroje vrátane satelitných analýz vašich polí, meteoroligickej služby či jednoduchých kalkulačiek, ktoré vám pomôžu v každodennej práci.

Nájdite konzultanta