• kws_ackerfit_masse_motiv.jpg
  Medziplodiny

Medziplodiny FIT4NEXT

Spoločnosť KWS už desaťročia šľachtí, produkuje a distribuuje mnohé významné plodiny vrátane medziplodín. Tieto dlhoročné skúsenosti sme využili pri výbere komponentov s cieľom začleniť fytosanitárne a agronomicky správne druhy do zmesí pre rôzne striedanie plodín.

Čo je to KWS FIT4NEXT?
KWS FIT4NEXT je náš nový program pre zmesi medziplodín. Vznikol vďaka niekoľkoročnému systému intenzívnych pokusov, počas ktorých sme sa snažili vytvoriť optimálne zloženie zmesí a defi novať odporúčania pre ich pestovanie. Hodnotili sme vlastnosti zmesí, ako je ich počiatočný vývoj, doba kvitnutia, rast biomasy, mrazuvzdornosť a koreňový systém. Aj vďaka týmto dôsledným pokusom sme boli schopní identifi kovať ideálne kombinácie zmesí pre rôzne pestovateľské potreby, aby tak vznikli medziplodiny, ktoré sú ideálne pre vaše polia.

Vaše výhody s KWS FIT4NEXT

 • Všetky osivá získate z jedného zdroja.
 • Naše komponenty dosahujú prémiovú kvalitu.
 • Zmesi prešli mnohými testami a skúškami v rôznych podmienkach.
 • Zabezpečíte si vynikajúce prekorenenie pôdy vďaka rastlinám s rôznymi typmi koreňovej sústavy.

 • Zachováte živiny v pôdnom kryte.
 • Zamedzíte pôdnej erózii.
 • Zmesi môžete bezproblémovo integrovať do rôznych striedaní plodín.
 • Vďaka ich rýchlemu vývoju potlačíte buriny.
 • Zvýšite rozmanitosť druhov.

 • Redukujte škodcov (napr. nematódy).
 • Podporíte život v pôde a hromadenie humusu.
 • Zabezpečíte si dodatočné viazanie CO2.
 • Prispejete k napĺňaniu udržateľného poľnohospodárstva.

Ponuka zmesí KWS FIT4NEXT

Prehľad vlastností jednotlivých zmesí

Názov Zloženie Podiel osív v % Podiel z celkovej hmotnosti v %
FIT4NEXT DIVERSITY Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)
Hrach siaty (Pisum sativum L.)
Horčica biela (Sinapis alba)
Ľaničník siaty (Camelina sativa)
Lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius)
Reďkev siata olejná (Raphanus sativus ssp. Oleiformis)
Ďatelina obrátená (Trifolium resupinatum)
Facélia vratičolistá (Phacelia)
Vika siata (Vicia sativa L.)
Slnečnica ročná (Helianthus annuus)
21
1
8
40
1
7
4
14
3
1
8
14
8
7
12
12
1
4
22
12
FIT4NEXT GREEN FEED Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.)
Ďatelina plazivá (Trifolium repens)
Mätonoh mnohokvetý (Lolium multifl orum)
31
11
58
17
2
81
FIT4NEXT N-FIX FOR OILSEEDRAPE SK Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)
Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum)
Ľan siaty (Linum usitatissimum L.)
Facélia vratičolistá (Phacelia)
Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
Vika siata (Vicia sativa L.)
56
3
2
28
10
1
50
3
4
17
7
19

Zaujímajú vás naše novinky?

Objavte svet myKWS

myKWS je naša nová komunikačná platforma, v rámci ktorej môžete robiť rozhodnutia na základe personalizovaných informácií poskytovaných našimi digitálnymi nástrojmi.

Obsahuje mnohé užitočné nástroje vrátane satelitných analýz vašich polí, meteoroligickej služby či jednoduchých kalkulačiek, ktoré vám pomôžu v každodennej práci.

Nájdite konzultanta