FIT4NEXT GREEN FEED

Ozimná zmes vhodná na kŕmné účely

  • Vyvážená zmes na krmné účely
  • Zdroj kvalitnej organickej hmoty
  • Ozimná miešanka pre protieróznu ochranu pôdy

Charakteristika:

Podiel osív v %

31% Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.)
11% Ďatelina plazivá (Trifolium repens)
58% Mätonoh mnohokvetý (Lolium multifl orum)

Podiel z celkovej hmotnosti v %

17% Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.)
2 % Ďatelina plazivá (Trifolium repens)
81% Mätonoh mnohokvetý (Lolium multifl orum)

Obsah leguminóz

42%

Vhodné pre striedanie

  • Repka ozimná
  • Obilniny
  • Kukurica
  • Cukrová repa

Čas sejby

september až október

Nájdite konzultanta