FIT4NEXT GREEN FEED

Ozimná zmes vhodná na kŕmné účely

 • Vyvážená zmes na krmné účely
 • Zdroj kvalitnej organickej hmoty
 • Ozimná miešanka pre protieróznu ochranu pôdy

Podiel osív v %

 • 31% Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.)
 • 11% Ďatelina plazivá (Trifolium repens)
 • 58% Mätonoh mnohokvetý (Lolium multifl orum)

Podiel z celkovej hmotnosti v %

 • 17% Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.)
 • 2 % Ďatelina plazivá (Trifolium repens)
 • 81% Mätonoh mnohokvetý (Lolium multifl orum)

Obsah leguminóz

 • 42%

Striedanie plodín

 • Repka ozimná
 • Obilniny
 • Kukurica
 • Cukrová repa

Čas sejby

 • september až október

Ďalšie medziplodiny KWS

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta