• rinderfuetterung_121_ernte.jpg
    Zber kukurice

Vrchol každej sezóny: Zber

Pre každého farmára je zber náročný na pracovnú silu, ale aj uspokojiením po celom roku. Po dlhom období rastu a vývoja konečne zberáme to, čo bolo zasiate. Pre každý druh plodiny existujú aj rôzne postupy a aspekty zberu.

Kukurica sa môže zbierať ako zrnová kukurica, silážna kukurica na kŕmenie zvierat alebo ako substrát pre zariadenia na výrobu bioplynu. Zatiaľ čo silážna kukurica na kŕmenie zvierat a bioplynová kukurica sa zberajú rovnakým spôsobom, zber kukurice na zrno sa od nich zásadne líši.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Rôzne spôsoby využitia - rôzne metódy zberu

Spracovanie strniska po zbere kukurice

Intenzívne spracovanie strniska a pôdy po zbere kukurice je veľmi dobrým opatrením na kontrolu vijačky kukuričnej a aj na boj proti fuzariózam v následnej plodine. Rôzne experimenty ukázali, že použitie mulčovačov po zbere kukurice môže podstatne znížiť tak počet lariev vijačky kukuričnej, ako aj výskyt fuzarióz v nasledujúcej plodine. Znížený výskyt fuzarióz tiež významne minimalizuje riziko nadmerného obsahu DON, napríklad v následnej úrode pšenice ozimnej.

Nájdite konzultanta