• feld_lineare_reihen.jpg
    Požiadavky na biotopy

Požiadavky na biotopy - kde budú vaše rastliny rásť najlepšie?

Naše plodiny majú rôzne požiadavky na svoje prostredie. Najmä faktory ako pôda, podnebie a zásobovanie vodou majú silný vplyv na dosiahnuteľnú úroveň výnosu a kvality. Na dosiahnutie najväčšieho možného úspechu v pestovaní plodín sa musia brať do úvahy požiadavky biotopu na pestovanú plodinu.

Mohlo by vás zaujímať aj…

Nájdite konzultanta