• traktor_feld_pflanzenschutz.jpeg
    Vývoj

Vývojová fáza

Aby sa dosiahol požadovaný účinok hnojenia a ochrany rastlín a aby nedošlo k porušeniu usmernení správnej poľnohospodárskej praxe počas ochranných opatrení, je potrebné určiť správny vývojový stupeň rastlín. Na nasledujúcich stránkach nájdete nástroje na určenie vývojového stavu vášho porastu.

Nájdite konzultanta