• traktor_feld_pflanzenschutz.jpeg
    Vývoj

Vývoj rastlín

Aby sa dosiahol požadovaný účinok hnojenia a ochrany rastlín a aby nedošlo k porušeniu usmernení KC +++++++++++++++++++ v opatreniach, je potrebné určiť správny vývojový stupeň jeho zásob. Na nasledujúcich stránkach nájdete nástroje na určenie vývojového stavu vášho porastu. Okrem toho nájdete prognostické modely na predpovedanie, kedy sa dosiahnu kritické vývojové fázy za súčasných poveternostných podmienok vo vašej lokalite.

Nájdite svojich konzultantov

Chcete vedieť, ktoré výrobky najlepšie vyhovujú vašim regionálnym podmienkam? Máte nejaké problémy so škodcami alebo chorobami? Radi odpovieme na všetky otázky, ktoré by ste mohli mať, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a výsledky.

Nájdite svojho konzultanta