• traktor_feld_pflanzenschutz.jpeg
    Vývoj

Vývojová fáza

Aby sa dosiahol požadovaný účinok hnojenia a ochrany rastlín a aby nedošlo k porušeniu usmernení správnej poľnohospodárskej praxe počas ochranných opatrení, je potrebné určiť správny vývojový stupeň rastlín. Na nasledujúcich stránkach nájdete nástroje na určenie vývojového stavu vášho porastu.

Nájdite svojich konzultantov

Chcete vedieť, ktoré výrobky najlepšie vyhovujú vašim regionálnym podmienkam? Máte nejaké problémy so škodcami alebo chorobami? Radi odpovieme na všetky otázky, ktoré by ste mohli mať, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a výsledky.

Nájdite svojho konzultanta