• kws_sugarbeet_consultants.jpg
    Cukrová repa

    KWS začala so šľachtením cukrovej repy už pred viac ako 165 rokmi – bola to naša prvá aktivita a KWS tak v podstate vzniklo práve vďaka cukrovej repe.

    Viac

Odrody cukrovej repy KWS

KWS je celosvetovým lídrom v šľachtení cukrovej repy. Ako prví prinášame na trh mnohé novinky, ktoré zjednodušujú pestovanie cukrovej repy. Napríklad v roku 2019 sme po 20 rokoch vývoja a šľachtenia uviedli na slovenský trh odrody cukrovej repy tolerantné k širokospektrálnemu herbicídu CONVISO® ONE od spoločnosti BAYER. V roku 2021 to zas boli odrody CR+, ktoré predstavujú jednoznačný prielom v ochrane proti cerkospóre.

Spoločnosť KWS Vám ponúka špičkové odrody cukrovej repy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť finančný zisk. Spoločný úspech je založený najmä na výbere vhodnej odrody pre daný pozemok, čo vedie k plnému využitiu vlastností a tolerancií voči chorobám, ktoré daná odroda ponúka. Pozoruhodné pri tom je, že aj napr. odrody šľachtené na toleranciu k rizománii alebo k háďatku sú univerzálne a možno ich použiť aj v nezamorených podmienkach bez toho, aby ste prišli o peniaze z dôvodu poklesu výnosu.

Filter
výsledok
Chcete sa dozvedieť viac o CONVISO® SMART? Stiahnite si náš manuál pre pestovateľov.

Všetky odrody cukrovej repy KWS sú ošetrené EPD

EPD je proces ošetrenia osiva cukrovej repy KWS, ktory skracuje čas kličenia a vzchadzania osiva. Použitie osiva upraveného ošetrením EPD prinaša aj nový pohľad na druhé osevy cukrovej repy - zvlašť sa mení rozhodovanie, pri akom počte jedincov sa rozhodnuť pre druhú sejbu. Kým v minulosti bola druhá sejba odporúčaná len pri počte 40 až 60 tis. jedincov/ha, osivo ošetrene metódou EPD dáva pestovateľovi efektívnu voľbu druhej sejby aj pri 70 tis. jedincov na hektár.

Výhod EPD je ale viac. Homogénnejšie porasty s rýchlejším vývinom umožňujú aj rýchlejší vývoj listu a efektívnejšie využívanie slnečného žiarenia na tvorbu cukru. Pestovateľ sa tak pri voľbe druhej sejby nemusí obávať o výsledok ani pri termíne sejby na konci apríla.

Hlavné výhody:

  • Urýchlenie klíčenia a rovnomerné vzchádzanie
  • Rovnomernejšie vzchádzanie a výsledný homogénny porast až do obdobia zberu
  • Skorši vývoj listového aparátu a efektívnejšia fotosyntéza
  • Vyšší výnos repy a cukru

Zaujímajú vás naše novinky?
Nájdite konzultanta