FIT4NEXT N-FIX FOR OILSEED RAPE SK

Prerušenie vysokého zastúpenia repky v osevnom postupe

  • Bez kapustovitých druhov – ideálne pre striedanie repky
  • Fixácia atmosférického dusíka leguminózami
  • Dobrý vývoj koreňov z rôznych koreňových systémov

Charakteristika:

Podiel osív v %

56% Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)
3 % Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum)
2 % Ľan siaty (Linum usitatissimum L.)
28% Facélia vratičolistá (Phacelia)
10% Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
1 % Vika siata (Vicia sativa L.)

Podiel z celkovej hmotnosti v %

50% Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum)
3 % Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum)
4 % Ľan siaty (Linum usitatissimum L.)
17% Facélia vratičolistá (Phacelia)
7 % Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
19% Vika siata (Vicia sativa L.)

Obsah leguminóz

60%

Vhodné pre striedanie

  • Repka ozimná
  • Obilniny
  • Kukurica
  • Cukrová repa

Čas sejby

do konca júla

Nájdite konzultanta