• KWS_mitarbeiter_bei_der_konzeption_an_glaswand.jpg
    Spolupráca

Hľadáte silného partnera na implementáciu inovatívnych nápadov v poľnohospodárskej oblasti?

Ústredným prvkom našich inovačných aktivít je spolupráca s verejnými výskumnými ústavmi, ako aj so súkromnými spoločnosťami a priemyselnými partnermi.

To zahŕňa širokú škálu verejne financovaných projektov, ako aj individuálnu spoluprácu s partnermi zo všetkých kútov sveta. Máme zástupcov v mnohých organizáciách zaoberajúcich sa pestovaním plodín a združení na národnej aj európskej úrovni.

Našimi zastrešujúcimi cieľmi sú podpora vedy a výskumu a vytvorenie medzinárodnej siete odborníkov v poľnohospodárstve.

Chceli by ste s nami spolupracovať?

BASF Plant Science

V oblasti rastlinnej biotechnológie pracujeme spolu s BASF Plant Science od roku 2010. Spoločným cieľom tejto spolupráce je 15 % zvýšenie výnosov cukrov a energie z cukrovej repy, ako aj vývoj odrôd tolerantných voči suchu, ktoré si vyžadujú málo vody a dokážu prežiť obdobia sucha bez straty výnosu.

Vilmorin

V októbri 2011 sme spolu s francúzskou firmou Vilmorin založili spoločný podnik GENECTIVE (vlastnená je obidvoma spoločnosťami v pomere 50 : 50). Táto platforma spoločného výskumu sa zameriava na geneticky modifikované vlastnosti kukurice. Okrem zlepšenej tolerancie voči herbicídom a zvýšenej odolnosti sa v budúcnosti budú optimalizovať aj ďalšie charakteristiky založené na rozdielnych geografických podmienkach.

Váš kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Vedúci globálneho marketingu a komunikácie
Poslať e-mail
KONTAKT