• getreide.jpg
    Osivá

Odborné znalosti v oblasti osív

Výber odrody predstavuje základ pre úspešnú úrodu. Ktorá odroda je ale pre vás tá správna? Na túto otázku neexituje univerzálna odpoveď. Krítériá sa líšia podľa plodiny, ktorú plánujete zasiať na svoje pole.

Každopádne ale treba zvážiť v prvom rade lokálne podmienky - typ pôdy, priemerné zrážky či nadmorskú výšku. To vás nasmeruje na ďalší výber, pri ktorom by ste mali myslieť na skorosť vzchádzania či dozrievanie, využitie danej plodiny a pod.

Viac sa už dozviete v článkoch nižšie.

KWS - príbeh osiva

Kým sa akékoľvek osivo dostane na vaše polia, prejde veľmi dlhú a náročnú cestu. Pozrite sa s nami na toto neobyčajné putavanie z rúk šľachtiteľov, až k vám, na vaše polia, kde dochádza k niečomu veľmi výnimočnému: dopestovaniu hodnotných a udržateľných potravín. Ďakujeme!

Kvalitné osivá pre každú plodinu - prehľad kritérií kvality

Nájdite konzultanta