• KWS_team_event_workshop_mit_flipchart.jpg
  Skúsení experti a profesionáli

Naše otvorené dvere. Vaša nová perspektíva.

S niekoľkoročnými pracovnými skúsenosťami viete, čo chcete a čo dokážete. Je čas nasmerovať svoju kariéru novým smerom. Dokážte svoje schopnosti a skúsenosti u nás, v KWS!

Ponúkame Vám medzinárodné pracovné prostredie charakterizované slobodou v inovatívnosti. Dobre nastavené procesy, ocenenie zamestnancov a otvorená komunikácia sú základom pre Váš ďalší kariérny krok.

Pripojte sa k nášmu medzinárodnému tímu. Využite svoje skúsenosti a know-how a venujte sa jednej z najdôležitejších výziev súčasnosti a budúcnosti - výžive ľudstva.

Sloboda

Transformácia inovatívnych nápadov do skutočných a hmatateľných riešení je jednou z našich najzaujímavejších výziev. Neuspokojte sa so súčasným stavom a využite možnosť oresadiť svoje nápady.

Sieť

Spoľahnite sa pri vytváraní inovatívnych riešenína podporu svojich kolegov. V KWS pracuje približne 5 000 odborníkov vo viac ako 70 krajinách. Spolupracujeme aj s početnými externými spoločnosťami, inštitúciami a univerzitami.

Rovnovája pracovného a osobného života

Okrem primeranej kompenzácie ponúkame aj množstvo atraktívnych výhod. Patria medzi ne napr. flexibilný pracovný čas, početné možnosti školení, nadštandardná zdravotná starostlivosť a oveľa viac.

 • Ľudia v KWS

  Tímy v KWS sú medzinárodné a spájajú ľudí naprieč rôznymi špecializáciami a krajinami. To ma neustále inšpiruje.

  Annette Brüggemann, nákup
  kws_annette_brueggemann.jpeg

Výskum a vývoj

Či už ide o oblasť využitia molekulárnych markekov, bunkových a tkanivových kultúr, genetického inžinierstva, fytopatológie alebo iných oblastí výskumu, platí stále to isté - máme vedecké know-how a do nášho výskumu investujeme viac ako väčšina osivárskych spoločností. Vďaka tomu je KWS optimálnym prostredím pre váš rast.

Vaše profesionálne zameranie:

 • Biológia rastlín
 • Rastlinná biotechnológia
 • Bioinformatika a pod.

Šľachtenie

Vytvorte s nami efektívne a udržateľné poľnohospodárstvo. Náš výskum a šľachtenie sú zamerané na zvýšenie výnosu, stabilitu výnosu, vysokú kvalitu produktu a zachovanie genetických zdrojov.

Vaše profesionálne zameranie:

 • Poľnohospodárske vedy s dôrazom na rastlinnú výrobu
 • Poľnohospodárske vedy s dôrazom na rastlinnú genetiku
 • Šľachtenie a pod.

Množenie a výroba

Šľachtitelia vyvíjajú nové odrody, vy rozmnožujete základné osivá a vyrábate osivá pripravené na sejbu. Postaráte sa tiež o výskum v pblasti produkcie osív, kontrolu kvality a naše výrobné zariadenia.

Vaše profesionálne zameranie:

 • Poľnohospodárske vedy zamerané na rastlinnú výrobu
 • Biológia
 • Strojárstvo a pod.

Predaj a marketing

Ste styčným bodom medzi nami a našimi zákazníkmi. Ksaždodenne sa stretávate s farmármi, maloobchodníkmi, veľkoobchodníkmi, poradcami či spracovateľmi. S Vašimi znalosťami a osobným prístupom im pomáhate pri výbere vhodných produktov a vytvárate nové marketingové a predajné stratégie.

Vaše profesionálne zameranie:

 • Poľnohospodárske vedy
 • Obchodná administratíva a pod.

Korporátne pozície

Právne oddelenie, kontroling, financie, nákup alebo ľudské zdroje - všetky tieto odelenia sú nevyhnutné pre našu každodennú prácu a spoločný úspech. Rovnako ako aj v ostatných oblastiach v rámci KWS, aj tu budete mať veľa príležitostí na optimalizáciu našich interných procesov pomocou Vašich inovatívnych riešení.

Vaše profesionálne zameranie:

 • Obchodná administratíva
 • Právo a pod.

Váš kontakt

Anna Wieckowska
Anna Wieckowska
Business Partner HR CE
Poslať e-mail
KONTAKT