• Two_young_women_conversing_in_glass_hall
    Študenti

Naše ponuky na štúdium. Vaša stáž, práca, Vaše štipendium.

Naše skúsenosti ukazujú, že tí, ktorí chcú aktívne formovať budúcnosť, musia pripraviť cestu pre mladých ľudí. Preto rôznymi spôsobmi spolupracujeme s národnými a medzinárodnými univerzitami a vysokými školami. Spolupracujeme na výskumných projektoch a študentských súťažiach, poskytujeme štipendiá a praktické témy pre dizertačné práce.

Nájdite si svoju prácu s budúcnosťou

Váš kontakt

Anna Wieckowska
Anna Wieckowska
Business Partner HR CE
Poslať e-mail
KONTAKT