• Two_young_women_conversing_in_glass_hall
    Študenti

Naše ponuky na štúdium. Vaša stáž, práca, Vaše štipendium.

Púpava vyrobená z ikon ako zemegule, okrem hesla: Naše globálne výzvy, Vaša ochota prevziať zodpovednosť

Naše skúsenosti ukazujú, že tí, ktorí chcú aktívne formovať budúcnosť, musia pripraviť cestu pre mladých ľudí. Preto rôznymi spôsobmi spolupracujeme s národnými a medzinárodnými univerzitami a vysokými školami. Spolupracujeme na výskumných projektoch a študentských súťažiach, poskytujeme štipendiá a praktické témy pre dizertačné práce.

Nájdite si svoju prácu s budúcnosťou