• bodenbearbeitung_landingpage.jpg
  Obrábanie pôdy

Informácie o obrábaní pôdy

V súvislosti s nariadeniami o hnojivách a s obmedzovaním používania pesticídov nadobúda obrábanie pôdy väčší význam.

Obrábanie pôdy delíme na podmietku, základné spracovanie pôdy a predsejbová príprava. Účelom podmietky je stimulovať semená burín ,aby klíčili, prerušiť kapilaritu a rovnomerne rozvrstvili zvyšky rastlín po zbere. Základné obrábanie pôdy pripravuje pôdu, aby sa umožnil nerušený rast koreňov nasledujúcej plodiny. Predsejbová príprava zabezpečuje vyrovnanie a spevnenie osivového lôžka.

Zdroje chýb pri obrábaní pôdy

Optimálne by pôda mala byť vzdušná a pórovitá, bez zhutnenia, mala byť mať drobnohrudkovitú štruktúru.

Dôsledky chybného obrábania

Nesprávne použitie technických opatrení môže viesť k zhutneniu pôdy. V stredne ťažkých a ťažkých pôdach dochádza k zhutneniu hlavne v oblasti ornice, na ľahkých pôdach, najmä v podloží.

Dôsledky zhutnenia sú:

 • Podmáčanie a erózia
 • Nedostatok kyslíka v pôde
 • Zníženie aktivity mikroorganizmov
 • Prerušenie mineralizácie
 • Obmedzenie zakorenenia
 • Prerušenie kapilárneho vzostupu podzemných vôd

To zase vedie k nedostatku živín, chlorózy a sfarbenia listov a k mnohým ďalším nedostatkom.

Aby sme tomu zabránili, sú potrebné viaceré opatrenia:

 • Hlboké kyprenie
 • Pneumatiky šetrné k pôde
 • Zvýšenie obsahu humusu organickým hnojením a úpravou správnej hodnoty pH
 • Zamedzenie obrábania za mokra

Strnisková kultivácia po zbere obilia - 10 faktov, ktoré by ste mali zvážiť

Aby ste dosiahli optimálnu kultiváciu strniska po zbere zŕn, mali by ste vziať na vedomie nasledujúce body:

 • Minimalizujte straty zrna obilnín.
 • Zabezpečte ostrosť rezných nástrojov kombajnov a smer rezania, aby sa dosiahol čo najrýchlejší rozklad slamy
  (obrázok)
 • Optimalizujte kvalitu drvenia slamy.
 • Plytké obrábanie do hĺbky 2 - 3 cm tesne po zbere obilnín, aby sa zabezpečilo, čo najrovnomernejšie rozprestrenie slamy a jej zapracovanie do pôdy a rast výdrolu.
 • Prerušte kapilaritu pôdy, aby sa zabránilo neproduktívnemu odparovaniu vody.
 • Šikmá úprava strniska na dosiahnutie rovnomernej hĺbky a zlepšenie distribúcie slamy (na veľkých poliach pod uhlom 45°).
 • Asi 7 až 10 dní po zbere by sa mala podľa potreby vykonať ďalšia plytká kultivácia (5 až 10 cm).
 • Premiešanie výdrolu a pozberových zvyškov s pôdou.
 • Čím je pôda suchšia, tým hlbšie by mala byť spracovaná, aby sa zabezpečila dostatočná vlhkosť na klíčenie a rozklad rastlinných zvyškov.
 • Čím vlhšia pôda, tým plytšie by mala byť spracovaná, aby sa zabránilo jej štrukturálnemu poškodeniu

Príprava osivového lôžka

Po orbe sa zvyčajne vykonáva predsejbová príprava ako súčasť konečnej prípravy pôdy na sejbu.

Je obzvlášť dôležité spomenúť, že hĺbka prípravy pôdy počas predsejbovej prípravy závisí od požiadaviek príslušnej plodiny.

Menšie semená s nižšou energiou klíčenia (napr. cukrová repa, repka) si vo všeobecnosti vyžadujú plytkú a jemne hrudkovitú predsejbovú prípravu.Predsejbová príprava obilnín a kukurice, ktorých semená sú väčšie a majú vyššiu klíčivosť, musí byť hlbšia.

Nájdite konzultanta