• KWS_mann_bei_pruefung_mais.jpg
  Oblasti podnikania

Oblasti podnikania KWS

Činnosť skupiny KWS je rozdelená do troch obchodných jednotiek - kukurice, cukrovej repy a obilnín.

Obchodné jednotky sú podporované výskumom a vývojom, ako aj administratívnymi funkciami. Vďaka integrovanej štruktúre sú jednotlivé jednotky úzko prepojené.

Podnikateľská nezávislosť obchodných jednotiek zabezpečuje, že skupina KWS sa dokáže flexibilnejšie prispôsobiť rôznym podmienkam a rýchlo implementovať konkurenčné výhody.

To nám umožňuje zamerať sa na príslušné trhy, zákazníkov a produkty v každom segmente a zároveň vytvárať synergie vo výskume a šľachtení.

Čomu sa venujeme?

Naše aktivity siahajú od šľachtenia a vývoja nových odrôd, cez samotnú produkciu až po predaj a distribúciu poľnohospodárom po celom svete. Okrem toho sa samozrejme v neposlednom rade venujeme aj marktingovým aktivitám zameraným na propagáciu našej činnosti.

Obchodné jednotky cukrovej repy, kukurice a obilnín sú piliermi skupiny KWS.

 • Segment cukrovej repy zahŕňa cukrovú repu, krmnú repu a repu na výrobu bioplynu.
 • Kukuričný segment zahŕňa kukuricu, repku, slnečnicu, cirok, proso a medziplodiny.
 • Segment obilnín zahŕňa pšenicu, raž, hybridnú raž, zimný jačmeň, jarný jačmeň, olejniny a poľné plodiny, ako aj organické osivá.

 • Ľudia v KWS

  Úspech poľnohospodárov bol, je a vždy bude našou prioritou. Ich úspech je náš úspech. To je hlavné zameranie našich aktivít.

  Rüdiger Strohm, Riaditeľ pre globálnu stratégiu
  kws_ruediger_strohm.jpeg

Osivo od vývoja cez šľachtenie až po distribúciu

Cieľom našej šľachtiteľskej práce je ponúknuť každému poľnohospodárovi - či už používa metódy konvenčného alebo ekologického poľnohospodárstva - odrody a riešenia zamerané na jeho potreby. To je základ efektívneho, produktívneho a udržateľného poľnohospodárstva.

Množenie osiva vo vhodných klimatických podmienkach je rovnako dôležité ako technická príprava s najvyššími štandardmi kvality a logistika, ktorá zabezpečuje spoľahlivé a včasné dodanie.

Plánovanie predaja a rastu
Výroba začína plánovaním predaja a množenia. V tomto procese sa odhaduje potenciál pre rast každej odrody na rôznych trhoch s cieľom určiť požiadavky na výrobu. Plánovanie sa začína až tri roky predtým, ako sa osivá reálne dostanú k poľnohospodárom.

Množenie a poľná výroba
Na zabezpečenie najvyššej kvality semien je dôležité dodržiavať vysoké štandardy a regionálne špecifiká. Zahŕňa to napríklad kontroly vzdialeností medzi množiteľskými oblasťami rôznych odrôd rovnakej plodiny. Účelom takýchto minimálnych vzdialeností je zabrániť vstupu nežiaducich odrodových vlastností peľom iných populácií. Počas obdobia, kedy je plodina na poli, odborníci neustále monitorujú stav množiteľských porastov. Množenie je ukončené zberom úrody.

Zrelosť a oplodnenie
Kvitnutie je stredobodom šľachtenia. Práve tu sa začína proces kríženia. Kvety musia byť opeľované, aby sa získali semená alebo plody. Bez opelenia nemôže dôjsť k oplodneniu a ani k vzniku semien. Opelenie je pre podukciu osiva teda nevyhnutnosťou.

Spracovanie
Po zbere prichádza na rad spracovanie osív, ktoré sa čistia, jemne sušia a triedia podľa veľkosti (proces kalibrovania). Všetky procesy sú navrhnuté tak, aby semená boli ošetrené jemne, takže semená zostávajú chránené a do budúcna je zaistené ich optimálne klíčenie.

Technické postupy sú pritom založené na povahe a veľkosti semien rôznych typov plodín. Napríklad kukurica sa zberá vo forme klasov, z ktorých sa následne jednotlivé zrnká odstraňujú až po ich vysušení. Na druhej strane, nepravidelne tvarované semeno cukrovej repy je potrebné obrúsiť a obaliť tak, aby vzniklo guľaté semienko umožňujúce správny výsev.

Kontrola kvality
V priebehu procesu množenia sa každá šarža znova a znova skúma. Kontroly sa vykonávajú s cieľom zistiť, či osivo skutočne má všetky požadované kvalitatívne znaky a vlastnosti. Sleduje sa napr. odolnosť voči chorobám, ako aj zložky určujúce kvalitu. Stanovuje sa tiež klíčivosť a životaschopnosť semien. Osivo sa uvoľní je zabalené, odoslané a pripravené na predaj až potom, ako bolo viacnásobne testované a prešlo všetkými kontrolami. Týmto spôsobom je zaručené, že poľnohospodári dostanú osivo najvyššej kvality.

Balenie a certifikácia
Osivárska produkcia je organizovaná primárne samotnými množiteľmi. V závislosti od druhu plodiny sa to však môže diaľ v spolupráci s niekoľkými poľnohospodárskymi partnermi a spracovateľskými závodmi. Po rôznych úradných kontrolách a kontrolách kvality sú semená pripravené na predaj. Napríklad balenie a certifikácia v Nemecku sa uskutočňuje pod regulačnou kontrolou. To zaisťuje, že na trh sa dostane iba certifikované osivo s vysokou klíčivosťou a odrodovou čistotou.

Váš kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Vedúci globálneho marketingu a komunikácie
Poslať e-mail
KONTAKT