• OSR_1.jpg
  INITIO

  Unikátny systém, ktorý kombinuje účinné zložky pre silnejšie a robustnejšie rastliny a zároveň napomáha lepšiemu vývoju koreňov.

Ošetrenie osív INITIO pre repku

Každé semienko má právo stať sa rastlinou

 • Zabezpečenie klíčenia
 • Lepší vývoj koreňov
 • Silnejšie a robustnejšie rastliny

Čo je to INITIO?

Ošetrovanie osív INITIO je jedinečný systém vyvinutý spoločnosťou KWS, ktorý zaisťuje silný a optimalizovaný raný vývoj mladých rastlín a ochranu pred patogénmi. Táto podpora je v počiatočných vegetatívnych štádiách rastu nevyhnutná.

Toto ošetrovanie osív je rozhodujúcim krokom pre intenzívny vývoj a zdravie rastlín, keďže semená sú chránené a podporované, čím dávame základ pre harmonický vývoj mladých rastlín.

* Používajte INITIO je úplne bezpečné. Pred jeho použitím si vždy prečítajte pokyny a informácie o produkte.

V ponuke máme 2 typy ošetrenia INITIO:

INITIO

INITIO je špeciálne ošetreni osív, ktoré kombinuje fungicíd, výživné látky zinok a mangán potrebné pre rastliny počas raných štádií vývoja a zároveň zlepšuje ich dostupnosť a absorpciu prostredníctvom regulátora pôdnej reakcie.

INITIO INSECT+

Prémiové ošetrenie INITIO INSECT+ okrem zložiek, ktoré sa nachádzajú v morení INITIO obsahuje aj insekticíd, prostredníctvom ktorého má pozitívny vplyv na zdravie rastlín, zaisťuje kontrolu konkrétnych škodcov a v neposlednom rade tak napomáha aj k vyšším úrodám.

Zloženie INITIO a INITIO INSECT+:

Zinok a mangán:

 • Zlepšenie tvorby bunkovej steny, stabilizácia bunkových membrán, obrana proti patogénom a schopnosť odolávať stresu v počiatočnom období rastu.
 • Podpora rastu a rozvoja koreňov.

Regulátor pôdnej reakcie:

 • Dlhší a rozvinutejší koreňový systém.
 • Podnecovanie rastu a vývoja koreňov (primárne a vlásočnicové korene).
 • Efektívnejšie prijímanie živín koreňmi.

Fungicíd:

 • Ochrana proti hubovým ochoreniam
 • Zabezpečenie ideálneho skorého vývoja rastlín.

Insekticíd - iba v INITIO INSECT+:

 • Široké spektrum pôsobenia proti škodcom.
 • Pozitívny vplyv na zdravie a výnos rastlín.

Možnosti ošetrenia pre repku:

V nasledujúcej tabuľke vám nájdete prehľad odrôd, ku ktorým ponúkame prémiové ošetrenie INITIO a INITIO INSECT+:

Hybrid repky
INITIO INITIO INSECT+
HANNELI - novinka áno áno
HILLICO áno áno
HOSTINE áno áno
HYBRIROCK - -
KWS PIANOS áno áno
UMBERTO KWS áno áno

INITIO - ošetrenie, ktoré spôsobuje rozdiel

Zavedeniu tohto systému ošetrenia predchádzalo množstvo testov priamo na poliach, v skleníkoch a v chladových komorách.

Vo všetkých týchto našich pokusoch korene rastlín, ktoré boli ošetrené s INITIO a INITIO INSECT+, preukázali lepší vývoj vo všetkých fázach rastu ako rastliny bez tohto ošetrenia.

Naše pokusy s morením INITIO

13 dni v chladovej komore

Po trinástich dňoch v chladovej komore vzišlo o 8 % viac semien, ktoré boli ošetrené týmto morením, ako u osív ošetrených len štandardným fungicídom.

5 týždňov v chladovej komore

Po piatich týždňoch v chladovej komore pri 12 °C vykazovali osivá ošetrené INITIO o 14 % viac čerstvej hmoty a o 4 % viac sušiny ako kontrolné hybridy.

Chladné podmienky

Aj na poliach INITIO dokázateľne vykazuje lepší vývoj koreňov, absorpciu živín a rast na jar počas chladných podmienok (< 12 °C).

Normálne podmienky

V ranom štádiu vývoja rastliny ošetrené s INITIO vykazovali rovnomernejší rast a v normálnych podmienkach mali oproti neošetreným rastlinám o 12 % vyššiu hmotnosť.

Viac našich noviniek
Nájdite konzultanta