KGaA KWS SAAT SE & Co.

Osoba zodpovedná za obsah:

KGaA KWS SAAT SE & Co.
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
37555 Einbeck, Nemecko
Telefón: +49 5561 / 311-0
Fax: +49 5561 / 311-322
E-mail: webmaster@remove-this.kws.com
Webové stránky:https://www.kws.com

Predseda predstavenstva: Andreas J. Büchting
Registračný súd Einbeck
AG Göttingen HR B 205722

Generálny partner: KWS SE
Matričný súd v Mníchove
AG München HR B 242486

Predseda predstavenstva: Andreas J. Büchting
Správna rada: Hagen Duenbostel, Léon Broers, Peter Hofmann, Eva Kienle, Felix Büchting

Identifikačné číslo dane z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu: DE 11 476 4376