KGaA KWS SAAT SE & Co.

Osoba zodpovedná za obsah:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
37555 Einbeck, Nemecko
Telefón: +49 5561 / 311-0
Fax: +49 5561 / 311-322
E-mail: webmaster@remove-this.kws.com
Webové stránky:https://www.kws.com

Sídlo spoločnosti: Einbeck
Registračný súd: Göttingen, HRB 205722
Predseda dozornej rady: Marie Th. Schnell

Generálny partner: KWS SE
Registračný súd: Göttingen, HRB 205844
Predseda dozornej rady: Marie Th. Schnell

Výkonná rada: Felix Büchting (CEO), Peter Hofmann, Eva Kienle, Nicolás Wielandt

Identifikačné číslo dane z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu: DE 11 476 4376